FATWY
Název: KOUŘENÍ VERSUS ISLÁM
Odpovídá: Dr.Ibrahím Desai, přední muslimský učitel
Zdroj: Islam-qa.com
Otázka: Prosím o informace ve věci kouření versus Islámu
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Milý dotazující se, nejdříve ze všeho bychom chtěli vyjádřit úctu k tak velké důvěře, kterou k nám máte. Naším největším přáním je vynaložení úsilí podle vašeho očekávání. Kéž nám Alláh všem pomáhá držet se pevně na přímé cestě, Amen!

Pokud jde o otázku, kterou jste nadhodil, rádi bychom vám v této záležitosti citovali fatwu vydanou Dr. Ibrahimem Desaiem, předním Muslimským učitelem. Je psáno:

„Je všeobecně známo, že kouření má mnoho vážných a zdravotních nebezpečí mezi nimiž je rakovina plic. Tato nebezpečí ovlivňují nejen kuřáky samotné, ale také ty okolo nich. Islámské právo (šarí‘a) zdůrazňuje důležitost bytí v dobrém zdravotním stavu až tak, že Prorok, mír a požehnání Boží s ním, dokonce radil Muslimům všech věkových skupin udržovat rovnováhu v jídle a pití, a tak se vyhnuli jakýmkoli škodlivým účinkům na zdraví.

Je jasné, že cigarety obsahují mnoho škodlivých částí, na příklad kysličník uhelnatý, nikotin, dehet a benzenové výpary.

Proto je kouření škodlivé pro kuřáka i pro ty, kdo jsou kolem něj. Ve své knize „99 ublížení z kouření“ Muhammad ‘Abdul Ghaffaar Al-Afghani uvedl, že kouření má za následek mnoho onemocnění, které lékaři vysvětlili. Jejich počet je kolem 99.

Doktor Salahuddeen ‘Abdur-Rab- An-Nabi, neurochirurg v Káhiře říká: „Když se osoba stane otrokem svého zvyku, návyku, těžce to ovlivňuje jeho zdraví až do té míry, že má přímý účinek na jeho srdce. Jeho výsledkem je to, že jeho bití srdce a krevní oběh se stávají nestabilními a on čas od času pociťuje ospalost z důvodu srážení se zužování se jeho mozkových artérií. Někdy, zejména ve starším věku kuřák trpí vysokým krevním tlakem a angínou. Podobně i jeho trávicí a dýchací systémy jsou poškozeny a ztrácí chuť k jídlu. Je také postižen druhem kašle, známým jako „kuřácký kašel“. Jakmile je ovlivněn jeho nervový systém, kuřák cítí pichlavý pocit, strnulost/ztuhlost v končetinách a také bolest v nervech.“

Na výroční konferenci Americké Lékařské Rady, která se konala v Chicagu v roce 1966, byly hlavním bodem škodlivé účinky kouření. Lékaři, kteří si byli vědomi dílu kouření v rakovině plic, se znepokojili, když novým škodlivým účinkem kouření byl zvyšující se strach. Doktor Edward Kweller Hammond, vedoucí statistik ve společnosti Rakovinová Asociace Ameriky řekl:“ Jistě, že rakovina plic, která je způsobena kouřením cigaret, není tak vážná v porovnání s poruchami způsobenými kouřením s dalšími tělesnými systémy.“ V deváté edici časopisu „Svět znalosti“ je řečeno, že přišel čas, kdy je nezbytné ukázat všechny škodlivé účinky kouření. Mělo by se také vzít na vědomí, že tyto ničemné látky dokonce způsobují smrt.

Je také nezbytné objasnit škodlivost kouření ve víře ušetření mnoha inteligentních a vzdělaných mladých lidí, kteří budou podiveni nad tím , jak mnoho bylo napsáno na toto téma. Ve výše zmiňovaném časopise můžeme číst toto:“Rakovina způsobená kouřením“: Tato smrtelná nemoc je vyvrcholením mnoha nemocí, které jsou výsledkem slabé krve a jiných chorob, které se vztahují ke krevním cévám. Všechny tyto jsou spojené s těmito odpornými látkami. Nicméně, rakovina plic je nejvíce pravděpodobně výsledek kouření.“

Rakovina plic bylo velmi vzácné onemocnění, ale konec století dosvědčil vysoký nárůst v jeho výskytu, hlavně u mužů a potom u žen. Na počátku šedesátých let, míra úmrtnosti na rakovinu plic se v porovnání před tím zvýšila. Kouření také vydává další zdravotní nebezpečí, vedle obecných a specifických finančních problémů.

Důkaz zákazu kouření:
V době Proroka, mír a požehnání s ním, kouření neexistovalo, ale naše skvělé náboženství Islám položilo základní principy, ze kterých je odvozeno mnoho zákonů. Z těchto principů Muslimští učenci došli k závěru, že kouření je zakázáno (harám).

V Koránu čteme:

„nebuďte vedeni svojí vlastní rukou k záhubě, a konejte dobro. Hle! Alláh miluje dobročinnost.“ [Korán 2:195]

Kouření způsobuje smrtelné choroby, na příklad, rakovinu plic, tuberkulózu, atd.
V jiném řádku, Všemohoucí Alláh říká:
„A nezabíjejte sami sebe.“ [Korán An-Nisaa’:29]

Bylo zaznamenáno, že Prorok, mír a požehnání s ním, řekl: „Kdokoli pije/požívá jed, a tak sebe zabíjí, bude tento jed pít malými doušky v ohni pekelném.“

Cigarety obsahují mnoho jedovatých látek a navíc si kuřák ještě libuje v pomalém sebevražedném aktu kouřením tohoto jedu.“

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.