FATWY
Název: TREST ZA KRÁDEŽ
Odpovídá: Al-Džaami‘ li Ahkám al-Qur´án, 6/159; al-Mulachchas al-Fiqhi, 2/442
Zdroj: Islam-qa.com
Otázka: Kriminální trest v muslimských zemích se zdá býti rozdílným od sunny, jako useknutí prstů zloději a ponechání jeho palce pokud ukradl poprvé (příklad Iránu). Je toto jednání ve shodou se sunnou?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Krádež je harám podle Koránu, Sunny a souhlasu učenců (idžmá‘). Alláh tento čin zavrhnul a vykázal za něj příslušný trest. Hadd trest za krádež je useknutí ruky. Alláh říká:

“Zloději a zlodějce utněte ruce (pravé) jejich (od zápěstí) v odplatu za to, co provedli, a jako varovný příklad od Boha! A Bůh je mocný, moudrý.” [Korán 5:38]

Prorok (nmAž) proklel zloděje, neboť je zkažený element společnosti. Nebude-li potrestán, pak se jeho zkaženost rozšíří a nakazí tělo ummy. Prorok (nmAž) řekl: „Nechť Alláh prokleje zloděje, který ukradne vejce a utnuta mu bude ruka, nebo ukradne lano a utnuta mu bude ruka.“ (Buchárí, Hudůd, 6285)

Co poukazuje na to, že toto pravidlo je definitivním je fakt, že:
Makhzůmi šlechtična kradla v době Proroka (nmAž) a Usáma ibn Zajd se chtěl za ni přimluvit. Prorok (nmAž) se rozzlobil a řekl: „Přimlouváš se ohledně hadd trestu stanoveným Alláhem? Ti kteří byli před tebou byli zničeni, protože jejich bohatí mezi nimi kradli a oni je nechali být, ale když chudák kradl, vykonali nad ním rozsudek. Při Alláhu, i kdyby Fátima dcera Muhammada kradla, utnul bych její ruku.“ (Buchárí, Ahádís al-Anbijá‘, 3216)

Toto je zákon Boží ohledně krádeže. Ruka má být useknuta od zápěstního kloubu.

Al- Nawawi řekl v jeho komentáři k Sahíhu Muslimovi: Al-Šáfa’i, Abu Hanífah, Málik a většina učenců řekli: „Ruka má být utnuta od zápěstí, kde se ruka spojuje s předloktím.
Al-Qurtubi řekl: „Všichni učenci řekli, že ruka má být utnuta od zápěstí, ne jako to někteří inovátoři dělají, kdy useknou prsty a nechají palec.“

Poněvadž utnutí ruky je závažnou otázkou, nemělo by dojít k nespravedlivému odsouzení. Musí být splněny následující podmínky:

  1. Věc by měla být zcizena krádeží, pokud tomu tak není neměla by být useknuta ruka, jako například když je majetek zabrán silou před lidmi, protože v tomto případě si mohl majitel zažádat o pomoc k zastavení zloděje.
  2. Ukradený majetek musí být hodnotný, protože to co nemá hodnotu nemá posvátnost, jako hudební nástroje, víno a prasata.
  3. Hodnota ukradeného majetku musí být nad určitý limit, což jsou 3 islámské dirhámy nebo čtvrtina islámského dináru, nebo ekvivalent v jiné měně.
  4. Ukradený majetek musel být sebrán z místa, kam byl uložen, jako místo kam lidé většinou dávají své cennosti, např. kredenc (skříňka,sejf, atd.).
  5. Zloději musí být prokázána vina, buď svědectvím dvou schopných svědků nebo doznáním zloděje dvakrát.
  6. Člověk, komu byl majetek ukraden musí o něj zpět požádat, pokud ne, poté (zlodějova) ruka nemusí být utnuta.

Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, zlodějova ruka musí být utnuta.

Pokud by byl tento zákon aplikován ve společnostech, které obsahují lidmi vydaná práva, jenž nahradily zákony stanovené Alláhem (šarí’u) za zákony stanové lidmi, jednalo by se o nejefektivnější léčbu tohoto fenoménu.

Ale Alláh říká:

“Což pak oni touží po rozsudcích z doby nevědomosti? Kdo může být pro lid pevně přesvědčený lepším soudcem než Bůh?” [Korán 5:50]

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.