Objevte Islám 10.

 

Co to je Korán?

 

 

Korán je pravé slovo Boha, Všemocného. Úplné zaznamenání jeho slov zjevil Bůh prostřednictvím archanděla Gabriela proroku Muhammadovi.

Muhammad a jeho následovníci uměli Korán nazpaměť, diktovali ho svým společníkům a zapisovali ho písaři, kteří ho v době prorokova života psali a ověřovali.  Během staletí se nezměnilo ani jedno slovo ze 114 súr (tj. kapitol). Text Koránu je v každém detailu stejně unikátní a zázračný jak byl zjevený Muhammadovi před 14 stoletími.

Korán je hlavním zdrojem víry a života každého muslima. Zaobírá se vším, co se týče lidské bytosti, moudrosti, doktríny,  uctívání a zákona,  ale jeho základním tématem zůstává vztah mezi Bohem a jeho stvořeními. Korán  zároveň provází společnost na cestě ke spravedlnosti, lidskosti a rovnoprávným ekonomickým principům.