Objevte Islám 13.

 

5 pilířů Islámu ( SALÁ - Modlitba )

 

 

Salá je název povinných modliteb, které se vykonávají pětkrát denně a jsou přímým spojením mezi věřícím a Bohem. V Islámu neexistuje žádná hierarchická instituce, a proto nejsou žádní kněží. Modlitby vede učený člověk, který zná dobře Korán a který se vybere ze shromážděných muslimů.

Modlitby se konají po raním úsvitu, v poledne, odpoledne, při západu slunce a po setmění, a tak podmiňují rytmus celého dne. Těchto pět předepsaných modliteb obsahuje verše z Koránu a odříkávají se v arabštině, jazyce zjevení. Osobní prosby se však můžou odříkávat kdykoliv během dne a noci ve vlastním jazyce.

I když je nejlepší, když se muslimové modlí spolu s ostatními v mešitě, můžou se modlit i jinde, jako např. na poli, v kanceláři, v závodě a na universitách. Návštěvníci muslimské země jsou často překvapení shromažďováním se modlících v denní životě.