Objevte Islám 18.

 

Toleruje Islám ostatní víry?

 

 

Ano. Korán jasně stanoví, že:

"Ne budiž žádného donucování v náboženství!"
(Korán 2:256)

Ochrana náboženských práv nemuslimů je důležitou součástí Islámu. V Koránu se hovoří:

"Bůh vám nezakazuje, abyste byli dobří a spravedliví vůči těm, kdož nebojovali proti vám kvůli náboženství a nevyhnali vás z příbytků vašich, neboť Bůh věru miluje poctivé."
(Korán 60:8)

Toto je důvod, proč se daří nemuslimským společnostem a náboženským místům v celém islámském světě. Z historie známe mnoho příkladů muslimské tolerance vůči ostatním vírám. Např. několik století před španělskou inkvizicí žili a prosperovali židé a křesťané společně na území Andalusie ve Španělsku pod záštitou islámských zákonů.
Islámské právo povoluje nemuslimům vlastní soudy a dodržování rodinných a osobních zákonů tak, jako jim to nařizují náboženské osobnosti, které si sami zvolili.