Objevte Islám 2.

 

Co je Islám a kdo jsou Muslimové

 

 

Na základě svého lingvistického originálu, arabské slovo Islám znamená mír - Mír s Bohem, mír se sebou samým a mír s božími tvory skrz poddanost a odevzdanost Bohu
Islám není novým náboženstvím, ale je posledním vyvrcholením stejné základní pravdy, kterou Bůh zjevil přes své proroky každému člověku.

Pro 1/5 světové populace není jen osobním náboženstvím, ale je komplexní cestou života.
Více než 1 miliarda lidí všech ras, národností a kultur na celé zeměkouli jsou muslimové. Od rýžových polí Indonésie k Sahaře v srdci Afriky, od newyorských mrakodrapů k beduínských stanům v Arábii.

Pouze 18% muslimů žije v arabském světě, 1/5 se nachází v Subsaharské Africe a největší muslimská komunita je v Indonésii. Značná část Asie je muslimská, a taktéž významné menšiny se vyskytují v středoasijských republikách, Indii, Číně, severní a jižní Americe a ve východní a západní Evropě.