Objevte Islám 21.

 

Jaké je postavení ženy v Islámu?

 

 

Podle Koránu jsou si muži se ženami před Bohem rovni. Ženy nejsou hanobeny za znesvěcení "zakázaného stromu" a jejich utrpení při těhotenství a porodu není trestem za tento skutek.

Podle Islámu je žena, svobodná nebo vdaná, samostatná individualita, která má právo vlastnit a disponovat se svým majetkem a příjmy. Věno dává ženich nevěstě do jejího osobního užívání, přičemž si nevěsta může ponechat jméno své rodiny a nepřijmout jméno manželovo. Úlohy mužů a žen se doplňují a navzájem by měli spolupracovat. Obě pohlaví mají stejná práva a povinnosti.

Muži a ženy by se měli oblékat jednoduše, skromně a důstojně. V některých muslimských zemích existují zvláštní tradice v ženském odívání, což je však pouze věcí místních zvyků a tradic.
Postoj k ženám v některých muslimských oblastech odráží jejich kulturní zvyklosti, které nejsou vždy v souladu (dokonce i v protikladu) s pravým islámským učením.
Posel Boží řekl:
"Nejdokonalejším ve víře mezi věřícími je ten, kdo je nejlepší ke své ženě."