Objevte Islám 5.

 

Mají Islám, Křesťanství a Judaismus různý původ?

 

 

Nemají. Původní, nezměněné zjevení, které bylo dané Abrahámovi a všem ostatním prorokům až po Adama pocházejí od Jediného skutečného Boha. Tento společný původ vysvětluje jejich podobnost v mnohých dogmatech a hodnotách.

Abrahám je v Koránu vzpomenut jako jeden z největších proroků a je poctěný titulem "Blízký k Bohu". Abrahám a jeho nejstarší syn Ismael, dostali od Boha příkaz , aby v Kaabě, která se nachází v Mekce, v dnešní Saudské Arábii, vybudovali místo pro bohoslužby.

Kaaba je jednoduchá kamenná vzpřímená stavba sloužící k uctívání Jediného Boha. Podle Koránu Bůh přikázal Abrahámovi, aby vyzval celé lidstvo k návštěvě tohoto místa a když tam dnes směřují poutníci, pronášejí přitom: "K Tvým službám, Pane", jako odpověď na Abrahámovu výzvu. Kaaba je centrem bohoslužeb, ke které směřují tváře všech při jejich modlitbách k Bohu, Všemocnému.