Objevte Islám 7.

 

Jak se stal Muhammad prorokem a poslem Božím?

 

 

Když Muhammad dovršil svých 40 let, během meditace, se mu poprvé dostalo Božího zjevení, a to prostřednictvím archanděla Gabriela. Tato zjevení, která pokračovala dalších 23 let, jsou známá jako Korán.
Muhammad začal přednášet slova, které slyšel od Gabriela a kázal pravdu, kterou mu zjevil Bůh. Obyvatelé Mekky Muhammada ignorovali, ale později se postavili proti němu a malé skupině jeho následovníků. Tito ranní muslimové byli krutě pronásledováni.
V roce 622 n.l. přikázal Bůh muslimské komunitě emigrovat. Tato událost - "hidžra" - emigrace do města Madina přibližně 260 km na sever, je začátkem muslimského kalednáře.
Madina byla pro Muhammada a muslimy bezpečným místem, ve kterém se mohla muslimská komunita rozrůstat. Po několika letech se Muhammad a jeho následovníci vrátili do Mekky, kde odpustili svým nepřátelům a učinili Kaabu jako místo uctívání Boha. Před smrtí Muhammada, zemřel ve věku 63 let, byla většina území Arábie muslimská a během století, ve kterém Muhammad zemřel, se Islám rozšířil na západ do Španělska a na daleký východ až do Číny.