Objevte Islám 9.

 

Jak šíření Islámu ovlivňuje svět?

 

 

Do arabštiny byla přeložená většina důležitých Aristotelových filozofických a vědeckých prací, mnohé práce Platóna a Pythagorové školy, většina děl o řecké astronomii, matematice a medicíně, jako např . ALMAGEST od Ptolemaya, Euklidův ELEMENTS, též práce Hippokrata a Galena. Další důležitá díla o astronomii, matematice a medicíně byli přeložené z pahlavi a sanskritu. Proto se arabština stala pro mnohé země nejdůležitějším světovým vědeckým jazykem a uchovatelem středověkých moudrostí a věd.

Islámští vědci se nezaobírali jen překlady a zachováváním dávných učení, ale snažili se rozvíjet zděděné vědomosti, už před tím než je rozšířili na západ.

Muslimové vynikali v umění, architektuře, astronomii, geografii,historii, v jazycích, literatuře, medicíně, matematice a fyzice. Muslimští vědci vyvinuli mnoho důležitých systémů jako např. Algebra, arabské číslice a koncept nuly (důležitý pro pokrok v matematice), které se potom využívali také ve středověké Evropě. Byly vynalezené a rozvinuté sofistické nástroje, které 
umožnili pozdější evropské objevné cesty, patří sm např. Astroláb, navigační a lodní mapy atd.