Recitace Koránu hlasem Saad Al-Ghámidi

Číslo
Súry
Název Súry MP3 Real Player
ke stažení
Real Player
k poslechu
Arabský název Český název
001 Al-Fátiha Oteviratelka knihy
002 Al-Bakara Kráva
003 Ál Imrán Rod Imránův
004 Al-Nisa´a Ženy
005 Al-Ma´ida Prostřený stůl
006 Al-An´ám Dobytek
007 Al-Aráf Rozpoznání
008 Al-Anfál Kořist
009 Al-Tauba Piokání
010 Junes Jonáš
011 Húd Húd
012 Jusof Josef
013 Al-R´ád Hrom
014 Ibráhím Abraham
015 Al-Hidžr Al-Hidžr
016 Al-Nahl Včely
017 Al-Isr´á Noční cesta
018 Al-Kahf Jeskyně
019 Marjam Marie
020 Tá Há Tá Há
021 Al-Anbij´á Proroci
022 Al-Hadž Pouť
023 Al-Mu´minún Věřící
024 Al-Núr Světlo
025 Al-Furkán Spásné zjevení
026 Al-Šu´ará Básníci
027 Al-Naml Mravenci
028 Al-Kasas Příběh
029 Al-Ankabút Pavouk
030 Al-Rúm Byzantinci
031 Luqmán Luqmán
032 Al-Sadžda Padnutí na zem
033 Al-Ahzáb Spojenci
034 Sabá Sabá
035 Fater Stvořitel
036 Já sín Já sín
037 Al-Sáfát Stojící v řadách
038 Sád Sád
039 Al-Zumar Skupiny
040 Ghafer Skupiny
041 Fussilat Byli učiněny srozumitelnými
042 Al-Šúra Porada
043 Al-Zuchrof Zlaté ozdoby
044 Al-Duchán Dým
045 Al-Džáthija Klečící
046 Al-Ahkáf Přesypy
047 Muhammad Muhammad
048 Al-Fath Úspěch
049 Al-Hudžurát Komnaty
050 Qáf Qáf
051 Al-Záriját Běžící
052 Al-Túr Hora Sinaj
053 Al-Nadžm Hvězda
054 Al-Kamar Měsíc
055 Al-Rahmán Milosrdný
056 Al-Waki´a Nezvratná událost
57 Al-Hadíd Železo
058 Al-Mudžádala Hádka
059 Al-Hašr Shromáždění
060 Al-Mumtahana Zkoušená
061 Al-Saf Sevřený šik
062 Al-Džumua Pátek
063 Al-Munafikun Pokrytci
064 Al-Taghabon Vzájemné klamání
065 Al-Talák Rozvod
066 Al-Tahrim Zákaz
067 Al-Molk Království
068 Al-Kalam Núm
069 Al-Háka Nevyhnutelná
070 Al-Ma´áredž Stupně
071 Núh Noe
072 Al-Džin Džinnové
073 Al-Muzzamel Zahalený
074 Al-Muddathir Rouchem přikrytý
075 Al-Kijáma Zmrtvýchvstání
076 Al-Insán Člověk
077 Al-Mursalát Vysílané
078 Al-Naba Zvěst
079 Al-Názi´át Vytrhující
080 Abasa Zakobonil se
081 Al-Takwír Svinutí
082 Al-Infitár Rozpuknutí
083 Al-Mtaffifín Zkracující míru
084 Al-Inšikák Rozštěpení
085 Al-Burúdž Souhvězdí
086 Al-Tarek Noci putující
087 Al-Álá Nejvyšší
088 Al-Ghášija Zahalující
089 Al-Fadžr Úsvit
090 Al-Balad Město
091 Al-Šams Slunce
092 Al-Lajl Noc
093 Al-Duha Denní jas
094 Al-Šarh Otevření
095 Al-Tín Fikovník
096 Al-Alak Kapka přilnavá
097 Al-Kadar Úradek
098 Al-Bajjina Jasný důkaz
099 Al-Zalzala Zemětřesení
100 Al-Ádiját Pádící
101 Al-Kari´a Roztříštění
102 Al-Takathor Rozmnožování
103 Al-Asr Osud
104 Al-Humaza Pomlouvač
105 Al-Fíl Slon
106 Kurajš Kurajšovci
107 Al-Má´ún Podpora
108 Al-Kawthar Hojnost
109 Al-Káfirún Nevěřící
110 Al-Nasr Vítězná pomoc
111 Al-Masad Palmová vlákna
112 Al-Ichlás Upřímnost víry
113 Al-Falak Záře jitřní
114 Al-Nás Lidé