Čeho lze dosáhnout během jedné minuty

Islámská nadace v Praze

Jedna dobře využitá minuta z našeho života se může stát základním kamenem dobrého života budoucího našeho i celé společnosti.

Čas je nedílnou součástí života každého člověka a je jednou z nejdražších věcí v jeho životě. S časem musíme nakládat a postarat se o něj tak, abychom s ním zbytečně neplýtvali na nepodstatné věci.

„Moudrý je ten, kdo s časem umí zacházet a zbytečně jej neutrácí, ale využívá ho na podporu dobrých věcí za které získává od Boha odměny.“

Čas věnovaný na podporu dobrých věcí, přináší lidem prospěch a jedna dobře využitá minuta z našeho života se může stát základním kamenem našeho dobrého života budoucího i dobrého života budoucího celé společnosti.

Chcete-li dosáhnout dobré budoucnosti, pak odložte lenost a marnivost stranou a položte mezi sebe a zbytečné plýtvání času pevnou hranici.

Během jedné minuty lze dosáhnout např.:
 1. Přečíst súru al-Fatiha třikrát. Je spočítané, že přečtení jedné súry al-Fatiha se rovná 600x hasana, to znamená že během jedné minuty můžeš mít 1800 hasana. (Hasana– odměna nebo dobrá známka za jeden dobrý skutek od Alláha)
 2. Přečíst súru al-Ichlás (Upřímnost víry) dvacetkrát. Přečtení této se rovná přečtení 1/3 Koránu, to znamená během jedné minuty sedmkrát přečíst korán.
 3. Přečíst jednu stránku z Koránu.
 4. Naučit se zpaměti jeden verš (ája) z Koránu.
 5. Vyslovit dvacetkrát:
  „LA ILAHA ILLA ALLAH, WAHDAHU LA ŠARIKA LAHU, LAHU AL MULKU WA LAHU ALHAMDU, WA HUWA ALA KULLI ŠAJ-EN KADÍR“
  "Není božstva kromě Boha, jenž společníka nemá žádného,Jemu náleží království a Jemu náleží chvála a On mocný je nade věcmi všemi"
  Odměna, kterou můžeme získat za toto duca je stejná jako bychom vysvobodili z otroctví osm lidí.
 6. Vyslovit stokrát:
  „SUBHANA ALLAHI WA BIHAMDIH“
  „Sláva Bohu (budiž mu sláva) a chvála patří Jemu.“ Ten kdo toto vysloví stokrát během dne, tomu budou odpuštěný jeho hříchy za ten den (tím jsou myšleny malé hříchy).
 7. Vyslovit osmnáctkrát:
  „SUBHNA ALLAH, WAL HAMDU LILLAH,WA LA ILAHA ILLA ALLAH, WA ALLAHU AKBAR“
  „Sláva Bohu, (budiž Mu sláva) , chvála Bohu, není božstva kromě Boha a Bůh je největší.“
  Tato věta je podle hadíthu od Abi Hurairah (podle Muslima č.486) oblíbená u Boha.
 8. Vyslovit padesátkrát:
  „SUBHANA ALLAHI WA BIHAMDIH, SUBHANA ALLAHI AL- AZÍM“
  „Sláva Bohu (budiž mu sláva) a chvála patří Jemu, Sláva Bohu největšímu“
  Podle hadíthu je tato věta jednoduchá pro výslovnost a cenná pro posmrtný život. Její slova jsou oblíbená u Boha.
 9. Vyslovit více jak čtyřicetkrát:
  „LA HAWLA WALA KUWATA ILLA BILLAH“
  „Není síla ani moci kromě u Boha!“
  Podle hadíthu je to jeden z pokladů ráje.
  Odměna je jako poklad s nesmírnou hodnotou a každý muslim by si jej přál chránit a opatrovat. Tato věta významově obsahuje nevyčíslitelnou hodnotu odměny pro posmrtný život.
 10. Vyslovit padesátkrát :
  „LA ILLAHA ILLA ALLAH“
  „Není Bůh kromě Alláha.“
  Tato věta je nejvýznamnější u Boha./Tauwhid/
  /Neboť : tato slova jsou „Monotoesmu“, která z člověka udělají věřícího v jednoho, jedinečného Alláha. S touto větou byli proroci sesláni na zem, aby vyzívali lid ke správné víře a aby v ní věřili. Jsou to slova, která ten jenž je vysloví před odchodem z toho světa, půjde do ráje (podle několika hadíthů)./
 11. Vyslovit více než patnáctkrát:
  „SUBHANA ALLAHI WA BIHAMDIH, ADADA CHALKIHI, WA RIDA NAFSIHI, WA ZINATA ARŠIHI, WA MIDADA KALIMATIH“ „Sláva Bohu (budiž mu sláva) a chvála patří Jemu - počtem svého tvoření, Sláva Bohu (budiž mu sláva) a chvála patří Jemu - tolik jako bys pro sebe přál, Sláva Bohu (budiž mu sláva) a chvála patří Jemu – tolik kolik váží jeho trůn, Sláva Bohu (budiž mu sláva) a chvála patří Jemu – tolik kolik slov napíše inkoust slova Boží, viz.Korán súra 20/109.“
  Rci: „Kdyby bylo moře inkoustem ke psaní slov Pána mého, bylo by moře vyčerpáno dříve, než by se spotřebovala slova Pána mého, i kdyby­chom inkoustem učinili ještě jedno podobné jemu." (Súra 20/109)
 12. Vyslovit více než stokrát:
  „ASTAGHFIRU ALLAH“
  „Prosím Boha o odpuštění (Bože, odpusť mi).“
 13. Vyslovit požehnání Prorokovi Mohammedovi (NMBŽ) padesátkrát:
  „SALLALLAHU cALAIHI WASALAM“
  „Nechť Alláh mu žehná a dá mu mír“
 14. Poděkovat Bohu za vše dobré co tě potkalo, např.
  „AL HAMDU LILLAH“
  „Chvála Bohu“
 15. Přečíst stránku Halal knihy:
  (Číst knihu vhodnou, užitečnou obsahem. Neztrácet čas čtením bulvárních plátků, jejich smyšlených a nevhodných historek a dalších textů, které obsahově nemají pro věřícího žádný pozitivní význam).
 16. Pozdravit, zkontaktovat nebo navštívit svou rodinu.
  Důležité je to především pro syna či dceru vůči svým rodičům, nazývá se to „SILATU AL RAHIM“ (spojit se s blízkými – mohou to být jak rodiče tak i teta, strýc, děda a blízcí v rodině. Mohou to být i přátelé a bratři v islámu, ale až po rodině ve významu).
 17. Požádat Boha o dobro pro své muslimské bratry, sestry a sebe. Osobní Dua, např.:
  1. „Ó, Bože, odpusť mi vše zlé, co jsem vykonal a co vykonávám. Ty jsi Milosrdný a Mírný, prosím, odpusť mi a pomož mi zdržet se všeho zlého. Je to pro mne velmi těžké a jsem slabý, však Ty jsi silný. Prosím, učiň mne silným a upřímným.“
  2. „Bože, učiň každý můj kousek života k Tvému potěšení. Odstraň z mé mysli všechny zlé úmysly.“
  3. „Bože, ochraň nás před nebezpečím a násilím. Ty jsi naším ochráncem.“
  4. „Bože, nedopusť, abych se někdy od Tebe odvrátil, a to i bez ohledu na to, kolika zkouškami a obtížnostmi budu muset projít. Ať mi tyto komplikace pomohou být pevnějším v mé víře.“
  5. „Bože, pomož mi přestat s mými špatnými zvyky, jako jsou přejídání či nadměrné mluvení.“
 18. Zakázat Haram a podpořit Halal.
 19. Poradit a pomoci jiným muslimům.
 20. Vzpomínat na Boha a litovat svých hříchů, neboť ti to bude ku prospěchu po smrti.

. . . pokud využiješ jednu minutu svého života správně, pak ti to pomůže správně využít i další čas. . .

Výše uvedené body nejsou těžké nebo neproveditelné ani Vás nezatíží natolik, abyste jim nemohli věnovat jednu minutu ze svého času. Vždyť nemusíte pro ně mít vykonané Wudu ani nebudete cítit fyzickou námahou, ale naopak lze je vykonat když jdete, jedete, odpočíváte apod.

Pokud přesto nemůžete věnovat ani jednu minutu ze svého času pro vykonání alespoň jedné z výše uvedených věcí, pak nemusíte svůj čas během jedné minuty využívat pro Haram (zákazné) věci.

„Pokud nemůžete během jedné minuty vykonat HALAL věci, nekonejte HARAM věci!“