Definujte sami sebe

Michelle Al-Nasr

Jak bys charakterizoval sám sebe mezi svými přáteli? Myslíš si o sobě, že jsi skvělý, chytrý nebo zábavný?

My všichni se nevědomky definujeme mnoha způsoby, ať již je to způsobem oblékání, tím jak mluvíme, jak se chováme a dokonce i přáteli, které si vybíráme. Avšak je to naše chování jeden k druhému, co určuje náš charakter a co mluví za nás – beztoho, abychom vyslovili byť jediné slůvko.

Byl jsi někdy nově příchozím do školní třídy nebo třeba do mešity? Způsob, jakým se k tobě lidé zachovali v tobě zanechal prvotní dojem – dobrý nebo špatný. Přivítali tě ostatní mezi sebe nebo ses cítil nevítaným a mimo? Pokud tě přivítali, pravděpodobně se budeš chtít mezi ně vrátit, ovšem pokud tomu bylo naopak, budeš mít asi opačné myšlenky.

Skupina mladých dívek z naší mešity vytvořila studijní kroužek. Přicházely každý týden a seděly spolu v těsném kroužku na zemi. Prodiskutovávaly běžné otázky a studovaly Islám. Jejich studijní kroužek byla skvělá věc, všem dělal radost a brzy se tyto dívky staly blízkými přítelkyněmi….prostě „skupinkou“. Po několika měsících se o tomto kroužku dozvěděla jedna dívka a chtěla se k nim připojit. Její matka byla novou muslimkou a ona toho o Islámu moc nevěděla, ale byla dychtivá se toho dozvědět co nejvíce.

Vešla do mešity a pozdravila tuto skupinku. Každá dívka v kroužku krátce otočila hlavu přes rameno a pozdravily povinným „salámem“. Potom se otočily zpět a pokračovaly v započaté debatě. Dívenka, která se k nim chtěl připojit, zůstala stát opodál. Přestože se cítila nepříjemně, posadila se – mimo kroužek. Nikdo se neobtěžoval, aby pro ni vytvořil mezeru, kam by si mohla přisednout. Jak jsem si všimla během ukládání knih na poličku, během diskuze měla nově příchozí připomínky k probíranému tématu. Jedna za druhou, všechny její připomínky byly ignorovány a nebrány v potaz. „Oh, to už jsme tady měly!“ Jednou dokonce skupinka přešla její připomínku smíchem.

Chování dívek v kroužku – přestože udělaly to, co se od nich žádá, tedy odpověděly Salam alejkum – hovořilo samo za sebe. Nově příchozí se cítila nepříjemně a nezvaně a je jasné, že její city byly raněny. Ona nebyla jednou z nich a ani se jí nemohla stát.

Po několika dnech za mnou přišla jedna z dívek z kroužku, aby se mě zeptala na nově příchozí dívku. Řekla mi, že měla velmi špatný pocit z toho, jak se její kroužek choval k nově příchozí a jak bylo jejich chování hrubé. Ale nikdo tu novou dívčinu neznal a potom co se stalo už ji nikdo nikdy v mešitě neviděl. Můžeme si jen představit, jak se asi cítila a také proč už se nevrátila.

První dojem, který uděláme na lidi, je velmi často také ten poslední. Častokrát už nemáme možnost vzít zpět to, co naše negativní chování způsobilo.

Proto se snaž nebýt pouze částí skupiny, ale následuj to, co ti radí tvoje svědomí. Definuj sám sebe vystoupením z davu a buď jedinečným. Rozhodni se, jaké principy zastáváš a neváhej. Nikdy nenech nikoho dělat rozhodnutí za tebe, protože důsledky si poneseš jen ty sám.

Definuj sám sebe, ale nikoliv pouze jako jednoho z davu, ale definuj se jako MUSLIM.

Krátký test:

Vyzkoušej si tento krátký test a uvidíš, jak tě tvoje činy definují. Za každou odpověď ANO si přičti 5 bodů.
  1. Říkáš As-salamu alaikum svým muslimským přátelům?
  2. Představuješ se novým lidem v islámské komunitě?
  3. Pracuješ pravidelně pro charitu ve své komunitě?
  4. Plníš své islámské povinnosti vůči svým přátelům a sousedům?
  5. Chováš se mile a s respektem ke svým rodičům a starším lidem?

Výsledek:
0-10 bodů: Musíš na sobě pracovat a brát povinnosti svého náboženství vážněji.

15-20 bodů: Pracuješ dobře, mášá Alláh, ale můžeš se ještě zlepšit. Pracuj na každém bodu, na který jsi odpověděl NE.

20-25 bodů: Gratulujeme, definuješ se jako MUSLIM. Nechť tě Alláh odmění, pokračuj ve své dobré práci.