Tipy pro výchovu mladých

Dr. Aisha Hamdan

Naše děti potřebují naše vedení a tím že je učíme, učíme i sami sebe

Vaše dítě se blíží věku puberty nebo je právě v jejím víru a vy málem blázníte ze snahy se vyrovnat se všemi výchovnými problémy v tomto stádiu jeho života. Začínáte si dělat starosti, zda neděláte nějaké chyby a obáváte se selhání v rozhodující chvíli vašeho života. Váš teenager se sice nepoflakuje venku ve špatné partě a neprovádí nějaké harám aktivity, ale cítíte, že promrhává příliš mnoho času, energie a peněz. Jeho koníčky jsou internet, basketbal a nakupování. Nezajímá ho a neúčastní se života v muslimské komunitě a zdá se, že důležité věci v jeho životě ho míjejí. Byli byste rádi, kdyby byl jeho pohled na svět serióznější a aby se zaměřil na to, co je nejdůležitější. Asi byste si přáli, aby jeho řeč, chování a myšlení byly více islámsky založené.

Je důležité pamatovat si, že nikdy není pozdě mladé lidi nebo kohokoliv jiného ovlivnit. Jako rodiče můžeme občas udělat nešťastné rozhodnutí nebo vybrat nevhodný způsob jednání, ale vždy je zde možnost pokusit se znovu něco změnit. Pokud váš teenager není tak silný a seriózní jak byste si ho přáli mít, je zde stále čas pozitivně ho ovlivnit. Následují některé tipy, jak to můžeme udělat. Základním principem je: Pokud chcete, aby vaše děti byly seriózní, je na čase začít se k nim seriózně chovat.

Klíč: láska a bázeň k Alláhovi
Základní, co se musí mladý člověk naučit, je láska k Alláhu, subhana wa ta’ála, nade vše a nade vším. To je základ pro každý skutečný růst a změnu. Na tom musí být postavena každá další znalost. Tato láska k Alláhu se rozvíjí poznáním Alláha, Jeho jmen a atributů, principů tawhídu (jedinečnosti), účelem stvoření lidí a tak dále. Díky těmto znalostem bude mladý člověk rozvíjet svůj osobní vztah s Alláhem, a bude ho to podněcovat k Jeho uctívání a podrobení se Mu. Konečným cílem pro vašeho mladého bude dosáhnout stupně Ihsan, jak je popsán Prorokem (nmAž): „Uctívat Alláha, jako bychom Ho viděli a přestože Ho nevidíme, (víme), že On vidí nás.“ (Buchárí a Muslim)
Toto je opravdový klíč k tomu, jak změnit osobní život a je povinností rodičů vést své děti k tomuto stupni. Pokud tento proces ještě nezačal, nyní je nejvyšší čas.

Skutečná povaha tohoto života
V tomto věku už musí člověk pochopit skutečnou povahu tohoto života. O povaze tohoto světa se hovoří v mnoha Prorokových výrocích, např.:

Prorok řekl: „Místo odpovídající velikosti šlehnutí v Ráji je lepší než celý tento svět a vše co je v něm; a podniknutí (cesty) dopoledne nebo odpoledne na Alláhové cestě je lepší než celý svět a vše co je v něm.“ (Buchárí)

Abdullah ibn 'Umar řekl: „Boží Posel mě chytnul za rameno a řekl: „Buď v tomto světě jako kdybys byl cizinec nebo cestující.“ Jeden z vypravěčů dodal: „Ibn 'Umar říkával: „Pokud se dožiješ večera, neočekávej, že se dožiješ rána, a pokud se dožiješ rána, neočekávej, že se dožiješ večera a ber ze svého zdraví pro svou nemoc a ber ze svého života pro svou smrt.“ (Buchárí)

Prorok (nmAž) také řekl: „Každý, kdo dává přednost tomuto světu, poškozuje svůj podíl na Onom světě a každý, kdo preferuje Onen svět, poškozuje svůj podíl v tomto světě. Proto preferujte to, co bude trvat věčně před tím, co skončí.“ (Ahmad a Baihaqi)

Kolik rodičů tráví čas přípravou svých dětí pro tento život a zapomínají na jejich přípravu pro svět příští? Rodiče využívají svůj čas a peníze, aby poslali své děti na univerzitu a zajistili jim tak úspěch. Vynakládají mimořádnou energii v hledání vhodného manžela. Pomáhají vystavět dům pro jejich novou rodinu. Ale jak se zdá, nevěnují se skutečné realitě tohoto světa. Všechny tyto věci jsou prchavé a mohou být zničeny mrknutím oka. Nejlepší dům je dům na Onom světě a nejlepší, co můžeme udělat pro naše mladé, je pomoci jim vybudovat příbytek u Alláha, subhanahu wa ta'ála. To je skutečný úspěch a pokud toto mladí pochopí, bude to na ně mít opravdový vliv.

Význam času
Prorok (nmAž) řekl: „Jsou dvě požehnání, která mnoho lidí ztrácí: (jsou to) zdraví a čas pro konání dobrých skutků.“ (Buchárí)
Také řekl: „Využij pět věcí předtím, než se objeví pět jiných: tvé mládí před stářím, zdraví před nemocí, bohatství před chudobou, volný čas před zaneprázdněním a život před smrtí.“ (Tirmidhi)
V těchto několika prohlášeních najdeme ohromnou moudrost, kterou bychom měli vštípit našim mladým. Musí si uvědomit důležitost moudrého využití času pro dobro a užitek. Je to svázáno s předešlým bodem, neboť užitečné využití času je důležité pro úspěch v Onom životě. Mladí, kteří ztrácejí čas vysedáváním u internetu nebo u televize, nezískají stejnou odměnu jako ten, kdo pracuje pro muslimskou komunitu. A Alláhova odměna přichází i v tomto životě, neboť při pomáhání jiným zažíváme pocity radosti a klidu, který k nám sestupuje z Jeho milosti. Mladý, který přispívá své komunitě a světu, bude cítit smysl svého konání. Musíme pobízet naše mladé, aby využívali svůj čas pozitivním způsobem ku prospěchu ostatním a tím i sobě. Je zde mnoho práce, která musí být vykonána a čas neúprosně běží a nikdy ho nemůžeme vrátit zpět.

Naši mladí potřebují naše vedení v tomto období více, než kdykoliv jindy a my zde pro ně musíme být připraveni. Nikdy není příliš pozdě začít je pozitivně ovlivňovat a pomoci jim vyrůst v silné muslimy s Imanem (vírou) a Ihsanem (viz výše).

A všimněte si, že všechny výše uvedené informace jsou cenné i pro nás samotné. Možná právě o tom je výchova dětí. Během procesu výchovy se i my sami učíme věci, na které bychom sami nikdy nepřišli. A z toho důvodu mohou být děti našimi dveřmi do Ráje. Ujistěme se, že jsme odemkli tyto dveře pro nás i pro ně!