Jedení: jsou zde nějaká pravidla?

Moizah Arshad

Péče o islámský způsob jedení může učinit z této každodenní rutinní činnosti akt uctívání.

„Mám hrozný hlad“ pomyslíš si v poledne v kanceláři. Odskočíš si, koupíš si něco malého, během procházky v parku to sníš a o drobky se podělíš s hladovými holuby. Potom vyhodíš papír do odpadkového koše, pohladíš si plný žaludek a proneseš: „Hmm, skvělé.“ Vrátíš se zpět do kanceláře a pokusíš se dokončit svou práci.

Jak kultivované! Běžný pracující občan, bezúhonný, pečující o hladová zvířata a ohleduplný k životnímu prostředí.

Moment! Nevidíš na předešlém scénáři něco špatně? Nezapomněl jsi na něco? Ale ano! Zapomněl jsi na něco mimořádně důležitého! Zapomněl jsi, že dva andělé u tvých ramen zaznamenávají tvoje zvyklosti a ve Dni soudu předvedou Bohu zprávu, ve které bude zaznamenáno, že jsi neřekl Bismillah (ve jménu Alláha) před jídlem a Alhamdulilla (díky Alláh) po jídle. Ano, choval jsi se jako správný občan a nezanechal za sebou na trávníku odpadky, ale islámské chování během jídla jsi zapomněl někde v kanceláři.

Často pokládáme jídlo za nějakou pasivní aktivitu, myslíme si, že z toho pro nás nevyplývají žádné důsledky v příštím životě a jíme, jak se nám zachce – ve stoje, v chůzi, v sedě, na procházce, jíme více či méně než je potřeba, jíme výstřední pokrmy nebo jenom minutky. Považujeme jídlo za tak obyčejnou záležitost, že zapomínáme na jeho postavení v Islámu.

Protože Islám je kompletní náboženství, obsahuje vedení pro každou lidskou činnost a jídlo není výjimkou. Pokud budeme následovat toto vedení, budeme těžit z Alláhova potěšení a uděláme krok vpřed k našemu vstupu do Ráje. Pravidla jsou velmi jednoduchá a vedou k sebeuspokojení (protože víme, že tím získáváme hasanat – odměnu) a dobrému zdraví.

Islámský způsob jedení
Vždy pamatujte na Bismillah (ve jménu Alláha) předtím, než začnete jíst. Berte na zřetel následující příhodu, kdy Prorok (nmAž) poučil mladého společníka, aby začal vždy se jménem Alláha. 'Umar ibn Abi Salamah vyprávěl: „Byl jsem v péči Posla Božího (nmAž) a protože moje ruka se toulávala po talíři, řekl mi: „Chlapče, zmiň jméno Boží, jez pravou rukou a jez z toho, co je ti nejblíže.“ (Buchárí)

Jedení a pití pomocí pravé ruky
Náš Prorok (nmAž) nás učil jíst pravou rukou. Všimněte si následujícího hadíthu: 'Umar ibn Abi Salamah řekl: „Prorok (nmAž) mi řekl: „Jez pravou rukou“

Poděkování Bohu
Vždy, když Prorok Boží (nmAž) snědl jídlo, poděkoval Bohu a vyslovil následující prosbu: „Chvála Bohu, který vyplnil naše potřeby a uhasil naši žízeň. Jeho laskavost nemůže být nijak vyrovnána ani popřena.“ (Buchárí)

Alhamdu li lláhi alladhi kafáná wa arwáná ghajra makfíjin wa lá makfurin


K výše zmíněným zásadám by měl mít člověk na mysli ještě následující: Pokuste se neoznačovat nějaké jídlo za nechutné nebo odporné. Možná ho nemáte rádi, ale Alláh jim lidem požehnal. Držte se následující zásady Proroka Mohameda (nmAž), kdykoliv chcete zvolat „fuj!“ nad něčím slizkým na vašem talíři. Prorok (nmAž) nikdy neprojevoval nelibost nad jídlem, pokud chtěl, jedl a pokud mu nechutnalo, nejedl. (Buchárí a Muslim)

Měli bychom opustit postel, když jíme a připojit se k ostatním ke stolu, když nastane čas jídla. Je preferováno u jídla sedět, je to dobré z hlediska zdravotního i duševního. Náš Prorok (nmAž) řekl: „Nejím v leže.“ (Buchárí)

Snažte se jíst zdravé jídlo, jako celozrnné pečivo, zeleninu a ovoce. Alláh v Koránu říká:

Lidé, jezte dovolené a dobré z toho, co na zemi je... 2:168

Vím, že to víte, ale musím se zmínit ještě o tom, abyste jedli halál (dovolené) jídlo. Alláh říká v Koránu:

Vy, kteří věříte, jezte z výtečných pokrmů, jež jsme vám uštědřili, a děkujte Bohu, jste-li Jeho služebníky! 2:172

Nakonec - zanechte ve vašem žaludku nějaké volné místo. Jistě můžete ušetřit ten poslední, osamělý kousek ořechového koláče!? Naplnění žaludku k prasknutí a pozdější starosti s nadváhou by neměly být způsobem chování muslima. Alláh říká v Koránu:

Jezte tedy z výtečných pokrmů, jež jsme vám uštědřili, avšak nepřehánějte v tom, jinak vás postihne hněv Můj! 20:81

Pokud budeme následovat toto jednoduché vedení, nebudeme dělat Novoroční předsevzetí týkající se naší nadváhy nebo se obávat infarktu. Ale jsme pouze lidé a občas, např. při návštěvě babičky, můžeme propadnou požitkářství. Alláh je jistě nejslitovnější.

Následujme tyto jednoduché principy a prosme Alláha, abychom se stali lepšími muslimy a jedli podle zásad Islámu.