Červené víno – pohled z blízka

Amel S. Abdullah

Nezáleží na tom, co se snaží věda říkat, my musíme vždy odmítnout každý objev,
který je proti učení Islámu a jeho principům.

Během posledního desetiletí jsme bombardováni různými studiemi, které tvrdí, že rozumná konzumace červeného vína (1-2 skleničky denně) je přínosná pro kardiovaskulární systém a poskytuje významnou ochranu proti onemocnění srdce. Potěšeni těmito zprávami a povzbuzeni lékaři, se mnoho lidí stalo pravidelnými pijáky s výmluvou, že to dělají pro své zdraví.

Nedávno však bylo dokázáno, že skutečným hrdinou v boji proti onemocnění srdce je šťáva z modrých hroznů a že přínos červeného vína vychází právě z hroznů, které jsou použity při jeho výrobě. Alkohol v tom nehraje žádnou roli, ve skutečnosti brání v působení hroznové šťávy, která způsobuje zvýšení hladiny HDL cholesterolu (high-density lipoprotein), tj. „dobrého" cholesterolu a zabraňuje vzniků krevních koagulátů a plaků v tepnách, které mohou vést u citlivých jedinců jak k srdečním záchvatům, tak k mrtvici.

Jak to chodí
Když roste hladina LDL cholesterolu (low-density lipoprotein), tj. „špatného" cholesterolu, může dojít k poškození stěny tepen. Když proběhne oxidace (chemická reakce, která přidává kyslík k molekule LDL cholesterolu) je situace ještě nebezpečnější a předpokládá se, že toto je významný krok k rozvoji onemocnění tepen.

Džus z modrých hroznů obsahuje flavonoidy, látky, u kterých předpokládáme, že brání oxidaci LDL cholesterolu. To vede k větší pružnosti tepen, které se mohou rozšiřovat (pokud fungují správně) a umožňují tak, aby se kyslík dostal pomocí kardiovaskulárního systému vždy tam, kde je ho nejvíc zapotřebí. Navíc je konzumace flavonoidů spojena s poklesem vzniku krevních koagulátů. U lidí s nemocí koronárních tepen se tyto tepny jako odpověď na větší průtok krve rozšiřují méně, což může způsobit srdeční záchvat nebo mrtvici, zvláště pokud jsou zde přítomny krevní koaguláty.

Přestože červené víno také obsahuje flavonoidy, Peter Jaret říká: „Nezdá se, že by alkoholické nápoje zlepšovaly funkce buněk ve stěnách tepen tak, jako to dělá džus z hroznů. Alkohol podporuje vznik volných radikálů – nestabilních molekul kyslíku, které mohou dokonce způsobit poškození tkání tepen – a tím tlumí jakýkoliv efekt, který by mohly mít antioxidanty obsažené v červeném víně."

A to není všechno, neboť výzkumník z univerzity ve Wisconsinu, John Folts, Ph.D, upozorňuje: „Víno brání krvi ve srážení pouze pokud je konzumováno v množství, které je příliš vysoké na to, abychom o takovém člověku mohli říci, že pije legálně. Co se týká hroznové šťávy, můžete jí pít tolik, abyste dosáhli kýženého účinku a nemuseli se obávat intoxikace."

Folts, který je vedoucím výzkumu koronární trombózy a laboratoře zabývající se prevencí na University of Wisconsin Medical School v Madisonu, vedl studii, která srovnávala efekt červeného vína, aspirinu a džusu z modrých hroznů v preventivní ochraně před krevními sraženinami a zabráněním oxidace LDL cholesterolu.

15 dobrovolníků s výraznými znaky kardiovaskulárních nemocí včetně zanesených tepen bylo požádáno, aby pili 12-14 uncí džusu z modrých hroznů denně. Po 14 dnech bylo u pacientů patrné výrazné snížení rychlosti oxidace LDL cholesterolu stejně jako pozitivní změny na jejich tepnách, které se staly pružnějšími a dovolovaly lepší průtok krve.

Studie publikovaná v časopise Circulation v roce 1999 a prezentována před americkým kolegiem pro kardiologii (American College of Cardiology) uzavřela, že také aspirin i červené víno zpomalily aktivitu krevních destiček o 45%, ovšem džus z modrých hroznů ji ztlumil o 75%. Kromě toho při studiích na univerzitě v Kalifornii Davis objevil, že užitečný antioxidant katechin zůstával v těle delší čas u lidí, kteří místo červeného vína pili džus z modrých hroznů.

Je zajímavé, že pojídání celých modrých hroznů nebo rozinek nemá takový efekt jako pití džusu. Zatímco mnoho hroznů a rozinek je bez semen, džus je obvykle vyráběn drcením celých hroznů spolu se semeny, které jsou zvláště bohaté na flavonoidy. Do džusu si najdou často cestu i stopky z vinné révy, které mohou mít své vlastní příznivé účinky.

S ohledem na studie Foltse Dr. Arthur L. Klatsky z Kaiser Permanent Medical Center v Oaklandu v Kalifornii, který studoval efekt alkoholu na srdce, řekl: „Jeho údaje jsou velmi přesvědčivé."

Nemoc a ne lék
Jako muslimové bychom neměli být překvapeni studiemi, které rozptylují mýtus o červeném víně.

Wail al-Hadramí vyprávěl, že Táriq ibn Suwaid al-Džufi se zeptal Alláhova Posla (nechť mu Alláh dá mír a požehnání) na alkohol. On (nechť mu Alláh dá mír a požehnání) zakázal jeho použití a vyjádřil nenávist k jeho výrobě. (Tariq) řekl: „Připravuji jej jako lék." Na to Prorok (nechť mu Alláh dá mír a požehnání) řekl: „To není lék, ale nemoc." (zaznamenal Muslim)

Při srovnání potenciálních kladů červeného vína a džusu z modrých hroznů v prevenci před srdečním onemocněním klinika Mayo zaznamenala ironii, že alkohol může způsobit u některých lidí nárůst hladiny krevních triglyceridů a tak vést k onemocnění srdce.

Kromě toho zůstává faktem, že alkohol je nebezpečím jak pro jednotlivce, tak pro společnost. Je odpovědný za nespočet úmrtí každý rok, ať již jsou to automobilové nehody, vraždy pod vlivem alkoholu a špatný zdravotní stav jako je např. cirhóza, nemoci ledvin a jiné. Je nemožné odhadnout kolik rodin bylo zničeno násilím, které často provází zneužívání alkoholu, kolik dětí bylo postiženo již v děloze, protože jejich matky konzumovaly alkohol v těhotenství a jak mnoho mladých lidí žije s tím, že jejich inteligenční potenciál je ztracen kvůli závislosti na alkoholu.

Alláh Vznešený ve své moudrosti zakázal konzumaci vína a dalších intoxikantů i kdyby byly používány s mírou.

Džábir vyprávěl, že Posel Alláha (nechť mu Alláh dá mír a požehnání) řekl: „Co způsobuje intoxikaci ve velkém množství, je zakázané také v malém množství." (zaznamenal at-Tirmidhí a Abú Dáwúd)

Zameteno pod koberec
Je to už několik let, co Folts a jiní poukázali na užitečné vlastnosti hroznového džusu a publikovali své studie a přesto dosud nevidíme média a dokonce ani zdravotnické organizace snažit se uvědomit nás o těchto vzrušujících objevech. Ve skutečnosti je nám stále opakováno, že pití červeného vína je prospěšné pro naše zdraví, zatímco studie ukazující na nebezpečí alkoholu jsou do značné míry ignorovány nebo zameteny pod koberec.

Když budeme hledat, proč tomu tak je, musíme si připomenout, že na povzbuzování lidí k pravidelné konzumaci vína se dá vydělat hodně peněz. Vedle prodeje a zdanění (průmysl, ve kterém se točí miliardy), peníze hrají úlohu také v medicíně a mezi sociálními organizacemi, které pečují jak o alkoholiky, tak o oběti zneužívání alkoholu. Všeobecně řečeno – veřejnost se nestará o tento konflikt zájmů, zvláště potom, kdy je jí dovoleno dopřát si jeden ze svých oblíbených zlozvyků.

Lekce pro muslimy
Díky Alláhu Vznešenému je nepravděpodobné, aby muslimové (většina z nich velmi jasně rozumí a drží se islámského zákazu konzumace alkoholu) byli nepříznivě ovlivněni dezinformacemi okolo červeného vína. Z této situaci si však můžeme odnést hodnotnou lekci. Nezáleží na tom, co se věda snaží říkat ohledně určité otázky, my se musíme snažit odmítnout všechny objevy, které jsou proti učení islámu a jeho principům. Doktríny Islámu jsou věčné a budou stále pravdivé, zatímco vědecké poznatky se mohou měnit ze dne na den podle nových teorií a způsobů myšlení, jejichž pohnutkou může být často pouze zisk.