Deset chorob srdce

Islámská nadace v Praze

Choroby srdce odvádí z přímé cesty.
  1. Věříš v existenci Alláha, ale neplníš Jeho příkazy.

  2. Říkáš, že miluješ proroka Muhammada (NMBŽ), ale nenásleduješ jeho sunnu (cestu).

  3. Čteš svatý Korán, ale neřídíš se jím.

  4. Užíváš si Alláhových darů, ale nejsi mu vděčen.

  5. Víš, že satan je tvým nepřítelem, ale nebráníš se mu.

  6. Chceš vstoupit do ráje, ale nepracuješ pro to.

  7. Nechceš být vržen do pekelného ohně, ale nepokoušíš se od něj utéci.

  8. Věříš, že žádná živá duše neunikne smrti, ale nepřipravuješ se na ni.

  9. Pomlouváš a hledáš chyby u druhých, ale zapomínáš na své vlastní chyby a zlozvyky.

  10. Pohřbíváš mrtvé, ale nepoučíš se z toho.