Respekt k rodičům

Bushra Zaibak

Upřímné sdělení pro mladé lidi o víře & životě

Rodiče jsou ochotní obětovat cokoliv pro své děti. Co si zaslouží na oplátku?

Na konci dlouhého a těžkého dne jsem uložila svou devítiměsíční dceru ke spánku. Upřeně jsem se dívala na její nevinný obličej a vzpomínky na hektický den prošly mou myslí- krmení, oblékání, shánění, učení, snaha zabavit ji a další povinnosti. Pak se moje myšlenky začaly ubírat zcela jiným směrem. Začala jsem přemýšlet o budoucnosti mé dcerky. Copak pro ní život připravil? Bude to smích a štěstí nebo slzy a bolest? Bude nejlepší muslimkou jakou může být nebo ji někdo nebo něco svede ze správné cesty? Budu zde, abych jí mohla nasměrovat a přivést jí zpátky na přímou stezku? Bude se o to vůbec zajímat nebo bude poslouchat? Náhlý pláč a její křik mě rychle vrátil do přítomnosti, modlím se, aby to nebyla další probdělá noc. Alláh ví, jak moc ji miluji, a jak ráda pro ni obětuji svůj spánek.

Myšlenky a události podobné těmto jsou stejné, jaké zažije každý rodič, obzvláště matka. Jsou ochotni obětovat pro své děti cokoliv. Čas, peníze, spánek a někdy dokonce společenský život jsou na vrcholu tohoto žebříčku.

Co si zaslouží na oplátku? Je pravda, že jim nemůžete vrátit čas nebo spánek. Pravděpodobně je nebudou zajímat ani vaše peníze (pokud nebudete mít práci zřejmě vám ještě přispějí). Všechno, co si od vás žádají, je trocha respektu. Jsem přesvědčena, že budete se mnou souhlasit, že za to, co všechno pro Vás obětovali, to je to nejmenší, co pro ně můžete udělat.

Co však myslím tím „respektem“? Pro začátek, jestliže tě požádají, abys něco udělal, udělej to. Samozřejmě můžete mít zrovna rozdělanou nějakou práci nebo možná budete unavení nebo zaneprázdnění. Jakmile uděláte, co od vás chtějí, můžete se vrátit k vaší práci. Spontánní objetí, polibky a úsměvy rozzáří jakýkoliv jejich den.

První věcí, které byste se měli vyhnout, je negativní postoj. To je asi nejrozšířenější forma neúcty.. Odmlouvání, kroucení očima, mluvení „z patra“, to všechno spadá do stejné kategorie. Alláh řekl v Koránu:

„Pán tvůj rozhodl, abyste nikoho kromě Něho neuctívali a abyste rodičům dobré prokazovali. A jestliže jeden či druhý z nich u tebe zestárnou, neříkej jim „Uf!“ a neodbývej je stroze, nýbrž mluv s nimi slovem laskavým! Skloň k nim oběma z milosrdenství křídla pokory a řekni: „Pane můj, smiluj se nad nimi oběma, tak jako oni mě vychovali, když jsem byl malý!“ [Korán 17:23-24 ]

Neříkejte jim ani „uf“. „Uf“ není ani celé slovo! Je to jen zvuk, když vydechujete a chcete ukázat nespokojenost. Jestliže takové malé „uf“ je zakázané, co myslíte o otevřeně vysloveném „ne“ nebo „já to nechci udělat?“ To je pochopitelně ještě horší! Prorok Muhammad (nmAž) řekl: „Největšími hříchy jsou: připisovat partnery Alláhovi, neposlouchat rodiče, vražda, a falešná přísaha (úmyslná).“ (al-Bucharí)

Největší hříchy! Opravdu chceš, aby tě Alláh potrestal nebo byl nespokojený s tvým chováním, jenom proto, že nechceš prostřít pro rodiče stůl? Nebo proto, že nechceš udělat, oč tě požádal tvůj otec, protože on neví, co letí? Myslíš, že tvá matka měla na výběr, když na tebe přišlo volání přírody? Jen zadržela dech a přebalila tě tak rychle , jak to jen šlo, dříve než by mohla omdlít z nedostatku kyslíku.

Ostatně nesmíte ani zapomínat na to, že svět se točí a jak vy se chováte k ostatním, tak se oni budou chovat k vám. Tak jak vy zacházíte se svými rodiči, vaše děti budou zacházet s vámi. Neměli byste ukazovat všem okolo, jak respektujete rodiče a jaký k nim máte vřelý vztah, ale když přijdete domů chovat se opačně. Mě-li byste se k nim chovat tak, jak chcete, aby se ostatní chovali k vám, ale nejenom vaše děti, ale také přátelé, spolužáci a učitelé.

Na závěr bych vám ráda doporučila: zkuste odpovídat na jejich požadavky slovy „jistě“, a „samozřejmě“. Tato slova mají velkou váhu. Překvapte rodiče a vyneste třeba koš nebo nabídněte pohlídat sourozence zatímco půjdou na dobrou večeři. Uvidí vás v jiném světle a budou vás více respektovat. Vaši rodiče budou s vámi tak spokojeni, že se možná rozhodnou vám dát 1000 korun týdně jako kapesné! Wou! Dobře, asi ne. Ale budou s Vámi rozhodně spokojení a nejdůležitější je, že Alláh s Vámi bude spokojený také.