Pocit štěstí

Mohamed Al-Abdah

Lidé velmi často čelí nepříjemným okolnostem, které ovlivňují jejich chápání štěstí.

Když například člověka zasáhne neštěstí v podobě bídy a nouze, pak mívá sklon věřit, že štěstí leží v bohatství a hojnosti. Když je zasažen nemocí, bude si myslet, že štěstí spočívá ve zdraví. Ten, jenž je utlačovaný a utiskovaný, si bude myslet, že štěstí je zabezpečení jeho práv a zajištění si síly, moci a vlivu. Ti, jenž se začali přátelit se Satanem a stali se závislými na hříchu, si myslí, že štěstí je bezmezné oddávání se velkému množství tělesných radostí. A přestože někteří filozofové si myslí, že štěstí znamená vnitřní rozvíjení ctností jako je moudrost, čest a spravedlnost, jsou zde lidé, kteří dávají přednost nevědomosti před znalostmi, špatnosti před dobrem, neznalostí před uvědoměním.

Ve skutečnosti jsou všechny lidské bytosti za jedno v tom, že je třeba odstranit smutek a neštěstí. Nikdo nemá rád zármutek a trápení. V tom se shodnou všichni lidé, ať již jsou nevzdělaní nebo vzdělanci, dobří či špatní. Problémem však je, že všechny jejich přístupy k dosažení tohoto cíle se ukázaly přinejlepším marné. Muslim musí pevně věřit, že jediný lék na starosti a utrpení je v přípravě na posmrtný život a v upřímném a horlivém uctívání Alláha. Všechny ostatní léky pouze zhorší starosti a nespokojenost. Je tomu tak, protože pouze ten, kdo pracuje pro posmrtný život a připravuje se něj, se nestará o překážky a omezení, se kterými se setkává na své cestě životem. Nese nepřízeň osudu s pozoruhodnou trpělivostí a ochotně. Je to tak, protože vše, o co se stará, je jeho osud v Soudný den. Tento postoj je to, co zahání obavy a starosti.

Podíváte-li se na lidské obličeje, uvidíte, že odráží zármutek, utrpení a úzkost, které přetrvávají dlouho v jejich duších navzdory faktu, že jejich vnější klamný zevnějšek naznačuje něco jiného. Co je učinilo takovými? Je to protože jsou totálně posedlí ukládáním a hromaděním majetku jako je jídlo, oblečení, luxusní auta nebo jiné druhy iluzorního a pomíjejícího štěstí. V podstatě jsou zcela zaujatí těmito věcmi do takové míry, že zapomněli na původní důvod své existence. Mezi mnohé a nádherné zázraky Koránu patří také to, že živě popisuje a adresuje tento jev (úplné zaujetí tímto světem), který pevně uchopil a přehnal se skrze náš dnešní svět. Alláh Vznešený řekl v súře Rozmnožování:

„Vy rádi v rozmnožování jmění soupeříte, pokud hroby nenavštívíte. Však pozor! Brzy poznáte! A znovu pozor! Brzy poznáte Však pozor! Kéž zřetelným poznáním poznáte,“ [Korán 102:1-5]

A tak není překvapující, že když se podíváte na dnešní svět, uvidíte nedostatek takových hodnot, jako je vyrovnaná mysl, skutečné přátelství, klid a mírnost, opravdová láska k bližnímu, rodinná jednota a péče o příbuzné či blízké. Všechny tyto ušlechtilé hodnoty v našem dnešním světě chybí, což je bolestný problém, ke kterému se my všichni musíme vážně postavit. Je to je problém, který bychom měli řešit dříve, než bude pozdě.