Závoj vysvobození "hidžáb"

Michelle Al-Nasr

Proč je zahalení závojem pro muslimskou ženu tak důležité?

Alláh Nejvyšší řekl :

„A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na obdiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá. A nechť ukazují své ozdoby jedině svým manželům nebo otcům nebo tchánům nebo synům svých manželů nebo bratřím nebo synům svých bratří či sester anebo jejich ženám anebo těm, jímž vládne jejich pravice, nebo služebníkům, kteří nemají chtíče, anebo chlapcům, kteří nemají pojem o nahotě žen. A nechť nedupou nohama, aby lidé postřehli ozdoby, které skrývají. A konejte všichni pokání před Alláhem, ó věřící, snad budete blažení!“ [Korán 24:31]

Zahalení muslimských žen je ve světě velmi kontroverzní otázkou. Západní svět si myslí, že se jedná o útlak, zvláště od vzniku feministického hnutí v šedesátých letech. Tento tajemný závoj způsobil mnoho povyku, až by si jeden mohl myslet, že se jedná o něco více než to ve skutečnosti je – pouhý kus látky nošený na hlavě. Symbolika závoje je však daleko širší. Možná je to proto, že závoj je tak zakořeněnou součástí naší historie – mé, tvé i každého člověka na této zemi. A najdeme ho zde bez ohledu na to, jaké náboženství vyznáváme.

Když se podíváme na zobrazení Panny Marie, matky Ježíše, které může být staré třeba i tisíc let, zjistíme, že je vždy zahalená závojem. Když se zastavíme a zamyslíme se nad tím: Viděli jsme ji někdy zobrazenou nějak jinak? Ženy katoličky si závoj oblékaly léta a bylo jim zakázáno bez něj vstoupit na posvátná místa. Ve skutečnosti jeptišky si ho oblékají do dnešních dnů. Křesťané jsou poučeni v Novém zákoně v jednoznačném verši v První knize Korintským (11:5-6) „zakrýt své hlavy nebo oholit vlasy.“ V židovské víře rabínská tradice zakazuje chválit Alláha nebo se modlit v přítomnosti prostovlasé vdané ženy, jelikož nezahalení ženiných vlasů je považováno za „nahotu“. Nakonec v židovské literatuře byl pro ženu závoj symbolem urozenosti.

Tak proč, když si závoj oblékne muslimská žena, je to náhle považováno znamení útlaku? Jasnou odpovědí na tuto otázku je, že to není pravda. Někdo může tvrdit, že v některé části světa jsou ženy nuceny závoj nosit. Ano, máte pravdu, v některých oblastech je to vynucováno. Tak proč je zahalení závojem pro muslimskou ženu tak důležité?
Je zde mnoho důvodů. Závoj byl vždy symbolem skromnosti a poctivosti. Pouze v posledních 100 letech ho nemuslimové vnímají jako útisk. V dřívějších dobách, v mnoha náboženstvích a kulturách od Ameriky po Evropu, byl symbolem vážnosti a počestnosti žen, které jej nosily. Dovolte nám znovu zopakovat, že tento jev se vyskytl až v minulých 100 letech. A to není tak dlouhá doba v historii země, spíše je to jako mrknutím okem.

Závoj není pouze symbolem skromnosti, ale je také forma ochrany a identity, jak Alláh Nejvyšší řekl v Koránu:

„Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy. A bůh je odpouštějící a slitovný.“ [Korán 33:59]

Přemýšlejte o tom na chvíli. Kdy jste naposledy mysleli na jeptišku jako na sexy ženu nebo že by se s ní někdo chtěl seznámit, aby ji „sbalil“? Odpověď bude s největší pravděpodobností „Nikdy“ – a jsme u toho. Závoj odvrací pozornost od ženské krásy a zanechává ji pouze pro její nejbližší rodinu, jako je její manžel, otec a bratři. Někdo se může ptát: „Proč by to chtěl někdo dělat?

Důvodů je mnoho. Nejdůležitější je, že pro muslimské ženy je zahalení hlavy povinné. Protože je to forma ochrany nejen pro ni samotnou, ale také pro společnosti jako celek. To je ono, ochrana.
Dřív než řeknete „prrr - počkejte chvíli“, dovolte mi to dál vysvětlit. Když se zamyslíte: „Proč je v Islámu závoj považován za „ochranu“ ženy?“ Odpověď je jednoduchá, jedná se o preventivní opatření. Islám se zaměřuje na prevenci, neboť prevence je vždy lepší, než čekat na léčbu. Závoj brání cizímu muži pohlížet na muslimskou ženu jako na sexuální objekt, a spíše ho donutí jednat s ní jako s osobností, než zaměřovat se na velikost jejího poprsí. Nemá jinou možnost, protože vše zůstává skryto před cizím pohledem.
Když je tělo skryto, pak jedinou věcí, kterou můžeme ovlivňovat ostatní, je mysl. Toto preventivní opatření brání dalšímu společenskému zlu, jako je cizoložství a předmanželský sex, což může vést k nechtěnému těhotenství, potratům a přenášení pohlavních nemocí. A nemluvíme ani o emocionálních problémech v takových vztazích. Cizoložství neničí jenom manželství, ale také ubližuje dětem, které jsou tím přímo dotčeny. Zhoubné následky výše zmíněného společenského zla jsou faktem, ve kterém dnešní společnost žije. Vláda pak utrácí miliony z našich daní v reklamních kampaních k podpoře abstinence a sexuální výchovy pro mladistvé. Protože v lidské povaze je touha po rozmnožování silně zakořeněna.. .

Pro muslimské ženy zde, ve Spojených státech, i na celém světě, má závoj důležitý a posvátný význam. Nezahalujeme se pro manžela, ale zahalujeme se pro našeho Stvořitele. Závoj je pro nás symbolem cudnosti (které si velmi ceníme) a hlavně je projevem našeho náboženství, označujíce nás v davu jako muslimské ženy. Je to také zdroj hrdosti muslimky. Podíváme-li se na naše vzory, inspirující ženy v Islámu, jako je třeba Panna Marie, matka Ježíše, obdivujeme jejich charakter, jejich cudnost a chování - obdivujeme čest, kterou měly. Jsou to ony, které se snažíme napodobovat, bereme si osobní lekce z jejich chování a zvláště co se týká jejich oblékání.

Příště, až uvidíte muslimskou ženu v obchodě nebo řídit auto, pochopte, že není utlačována. Snaží se jen co nejlépe splnit závazek vůči svému náboženství, svou cudností ochraňuje naši společnost a následuje příklad těch v naší historii, které byly spravedlivé, s nadějí, že v posmrtném životě dosáhne Ráje.

Pro nás je zahalení naše vysvobození . . .