Muslimské ženy nejsou utiskovány

Samrah Sher

Lidé často nesprávně rozlišují mezi kulturou a náboženstvím, což jsou dvě zcela odlišné věci.

V poslední době bývá často zaměřen pohled na Afghánistán a na jeho muslimské obyvatelstvo, nejvíce však na muslimské ženy[1].

Média nám ukazují, jak jsou tam muslimské ženy utiskovány a lidé si začali ve svých myslích spojovat tři slova: „Islám“, „ženy“ a „útisk“. Z tohoto důvodu si myslí, že Islám nařizuje utiskování žen.

Lidé často špatně rozlišují mezi kulturou a náboženstvím, což jsou dvě zcela odlišné věci. Ve skutečnosti Islám odsuzuje útisk v jakékoliv podobě, ať již žen nebo všeobecně.

Korán je posvátná kniha kterou muslimové žijí. Tato kniha byla zjevena před 14 stoletími muži jménem Muhammad, který se později stal Prorokem. Uplynulo čtrnáct století a od té doby Korán nebyl změněn, ani jedno písmeno nebylo pozměněno.

V súře (kapitole) číslo 33, nazvané „Spojenci“ v ája (ve verši) 59, se říká:

„Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy. A Alláh je odpouštějící, slitovný.“ [Korán 33:59 ]

Tento verš ukazuje, že Islám ustanovil oblékání hidžábu jako nezbytnost. Hidžáb je slovo, které se používá pro zakrytí, nejen pro zakrytí vlasů šátkem (jak si někteří lidé myslí), ale oblékání si volného, nepřiléhavého oblečení, které není příliš pestré.
Někdy lidé vidí zahalenou muslimskou ženu a myslí si „utiskovaná“. To je ale chyba. Muslimská žena není utiskována, je svobodná. Zahaluje se proto, aby nebyla hodnocena pro nějaké materiální hodnoty jako jsou její pěkný vzhled nebo tvary těla. Donutí ostatní, aby jí soudili podle její inteligence, laskavosti, poctivosti a osobnosti. Takto ji lidé soudí podle toho, jaká ve skutečnosti je.

Ženy zahalují své vlasy kvůli cudnosti. Když nosí volný oděv, snaží se být cudné. Ve skutečnosti si i jeptišky zahalují své vlasy z cudnosti. Také když vidíme obraz Panny Marie, má cudně zakryté vlasy. Muslimské ženy dělají to samé, co spravedlivé křesťanské ženy.

Život lidí, kteří přijali Korán se kompletně změnil. Mělo to obrovský dopad na spoustu lidí, obzvláště žen. V Islámu bylo poprvé otevřeně prohlášeno, že duše ženy a muže jsou si rovnocenné. Byly jim uděleny stejné povinnosti i stejná odměna.

Kromě rovnocennosti s muži, získaly ženy ekonomickou nezávislost. Peníze, které přinášejí do manželství, jsou jejich, stejně jako peníze, které si samy vydělají. Ženě v Islámu je umožněno vybrat si manžela a v extrémních případech se i rozvést. Žena má právo se vzdělávat, v rozporu s tím, co si současný svět může myslet. Odpovědnost je na člověku, který ji vychovává.

Nyní si představte: Před 1400 lety Islám umožnil ženám volit vůdce. A bylo to teprve nedávno, v roce 1925, kdy bylo v Kanadě povoleno volit ženám a v Quebecku teprve až v roce.1940.. Muslimské ženy dostaly svá práva dřív než západní ženy získaly vůbec nějaká.

Islám je náboženství, které má ženy ve veliké úctě. V dřívější době, když se narodil chlapec, bylo to pro rodinu velké štěstí.. U dívky tomu tak nebylo a mnohdy to znamenalo spíš neštěstí.. Někdy byly dívky tak nenáviděny, že byly pochovávány zaživa. Islám byl vždy proti zabití ženského novorozeněte.

Dvě veliké role, které má žena v životě, jsou role manželky a matky. Prorok (nmAž) jednou řekl skupině mužů: „Nejlepší z Vás jsou ti, kteří jsou nejlepší ke svým manželkám.“ To ukazuje, že Islám vysoce podporuje dobré zacházení s manželkami. Musí jim být prokazována láska, respekt a péče.

Jede muž přišel k Prorokovi (nmAž) a zeptal se: „Kdo mezi lidmi si zaslouží mou největší pozornost?“ Prorok (nmAž) odpověděl: „Tvá matka“ třikrát, než řekl „Tvůj otec.“ Toto jasně ukazuje postavení matky v životě člověka. Takže ženy jsou v tomto mimořádném náboženství vysoce vyznamenány.

Islám je náboženství, které zachází s ženami spravedlivě. Utiskování je odsouzeno. Doufám, že na to nezapomenete.


Poznámky:
[1] článek byl publikován v r.2002 v období svržení Talibanu a celosvětového zaměření na situaci v Afghánistánu.

Vzhledem k obsahu článku zabývajícího se hidžábem (zahalením žen), které je stále diskutovaným tématem zařadili jsme výše uvedený článek k publikaci.