Cíl půstu v Ramadánu

Dr. Muhammad Ash Sharawi

Alláh Nejvyšší přikázal půst, aby oslabil vášně a dal věřícímu sílu odolat svým špatným instinktům.

Cílem půstu je vyvarovat se hříchu, nikoliv mít hlad a žízeň.

Dobrý půst se skládá z ochrany všech smyslů:

  1. Ochrana pohledu před vším zakázaným.
  2. Ochrana sluchu před zakázaným (tedy neposlouchat špatné lidi).
  3. Ochrana jazyka, aby nemluvil o tom, o čem nic neví.
  4. Ochrana srdce - nasměrování celého srdce a veškeré naší energie na Alláha Všemohoucího.
  5. Ochrana rukou před ziskem ze špatných věcí.

Během půstu bychom měli hojně volat k Alláhu Nejvyššímu, mlčet o nepodstatných věcech a vyvarovat se lichocení i konfliktů.

Posel Alláha (nmAž) řekl: "Abrahamovi bylo zjeveno během první noci ramadánu, Tóra byla zjevena šest dní po začátku ramadánu, Evangelium bylo zjeveno třináct dní po začátku ramadánu a Korán začal být zjevován během deseti posledních nocí ramadánu."

Posel Alláha (nmAž) řekl: "Půst a Korán se za služebníka přimlouvají v den vzkříšení. Půst říká: "Pane, připravil jsem ho o jídlo a potěšení, dovol, abych se za něj přimluvil." Korán říká:"Připravil jsem ho v noci o spánek, dovol, abych se za něj přimluvil." A tak se za něj oba přimluví."

Posel Alláha (nmAž) řekl: "Moje společenství obdrželo pět věcí, které přede mnou nedostal (pro své společenství) žádný prorok:

  1. první den ramadánu se na ně Alláh podívá a na co se Alláh dívá, nebude nikdy potrestáno;
  2. Alláh má raději, když jim je večer cítit z úst, než kdyby byli cítit parfémem;
  3. andělé pro ně prosí každý den a každou noc za odpuštění;
  4. Alláh nařizuje ráji: připrav se a vyzdob se pro mé služebníky, kteří si již brzy odpočinou po strastech pozemského života a vejdou do mého domu a důstojnosti;
  5. během poslední noci Alláh všem odpustí.

Jeden člověk se zeptal: "Jedná se o lajla al qadr, Posle Alláha?" Odpověděl: "Ne, to nevíš, že dělníci dostanou zaplaceno, hned jak skončí práci?" (existuje další hadíth, který vyprávěl Abú Hurajra v téměř stejném znění)

Podle Sahla Ibn Sada Prorok (nmAž) řekl: "V ráji je brána, která má jméno Ar-Rajján, a právě jí vstupují v den vzkříšení ti, kteří se postili. Zazní volání: "Kde jsou ti, kteří se postili?" Oni se zvednou a nikdo jiný kromě nich tou branou neprojde. Když všichni vstoupí, brána se zavře a už jí nikdo nikdy nevejde."

Abú Hurajra (nechť je s ním Alláh spokojen) řekl: "Posel Alláha (nmAž) řekl: "Tři lidé, kteří prosí, jsou vždy vyslyšeni: ten, který se postí až do konce dne, spravedlivý imám a oběť nespravedlnosti. Jejich prosby jsou vyzdviženy k Alláhu nad mraky, brány nebe se před nimi otevřou a Alláh řekne: "Z Mé Moci a Velikosti, vyslyším ho, i když to bude po určité lhůtě."

Abú Hurajra (nechť je s ním Alláh spokojen) také řekl: "Posel Alláha (nmAž) řekl: "Každý služebník Alláha, který se postí, aby se zalíbil Alláhu, si za ten den zachrání tvář před ohněm na 70 podzimů."