Semínka naděje a inspirace

Michelle al-Nasr

Vzdělání je klíčem ke světlejší budoucnosti pro lidi zbídačených národů

Nedávno jsem se dívala na zpravodajský pořad v TV, který byl nazván „Osobnost týdne“. To, co ten člověk vykonal, se mnou vyloženě pohnulo; zažehlo to v mé hlavě jiskru a já jsem začala přemýšlet. Přestože tento člověk nebyl muslim, práce, kterou vykonal, pomohla tolika lidem. Jeho úsilí a odhodlání mě ohromilo.

Svou celoživotní práci vykonával (a vykonává, přestože má už 90 let) bez ohledu na rasu, náboženství nebo sociální postavení … a dělá všechno jen proto, že je to dobrá věc a protože chce použít své znalosti, aby ulehčil život jiným lidem … a subhánalláh, vždy jim ulehčil.

Během posledních 50 let naučil nespočetné množství zemí a lidí technologii, jak produkovat potraviny v závislosti na svých limitovaných zdrojích, finančních i hospodářských.
„V roce 1970 přinesl Normanu Borlaugovi jeho zájem o hospodářskou produktivitu Nobelovu cenu za mír. Ve čtyřicátých letech 20. stol. D. Borlaug vypěstoval nové variety pšenice v Mexiku, což více než zdvojnásobilo výnos v této zemi. Později pracoval v Indii, Pákistánu, Číně, na středním Východě, v jižní Americe a Africe a měl podobný úspěch. Setba různých variet a vylepšené metody farmaření, které pomáhal vyvíjet, zažehly to, co dnes známe jako „Zelenou revoluci“. Tomuto jeho působení je připisována záchrana více než jedné miliardy životů.“ – Agbio.

On neposílal chudým pytle obilí … díval se dál, viděl minulost, současnost a předvídal i budoucí nároky lidí, ale co je nejdůležitější, také se staral a respektoval lidi jako lidské bytosti.

Jeho vlastními slovy: „Když naučíme lidi pěstovat si své vlastní potraviny, ponecháme jim jejich důstojnost.“ A to také to učí národ živit sám sebe a tyto zkušenosti a znalosti přenášet z generace na generaci.

Jako muslimové těžce pracujeme, abychom vydělali peníze, které bychom mohli poslat jako pomoc a jídlo jiným, kteří jsou potřební a mají nárok na naši charitu … ale občas právě podkopáváme význam a hodnotu pořádného vzdělání. Vzdělání je klíčem ke světlejší budoucnosti pro lidi zbídačených národů … je to právě vzdělání, které je dlouhodobou nadějí.

A tady můžete vstoupit do hry.

Za prvé otevřete na chvíli svou mysl a přemýšlejte. Představujte si. Sněte.
Přemýšlejte o typu trvající pozitivní síly, kterou vaše znalosti mohou přinést ostatním. Přemýšlejte o tom, jak inspirující můžete být pro své kamarády ve škole a členy komunity. Často posíláme své peníze přes moře, abychom pomohli lidem v nouzi, ale nikdy se neangažujeme fyzicky a citově.
Mohli byste věnovat 12 měsíců vašeho života? Co kdybyste si slíbili strávit jeden rok svého života, po vysoké škole, učit v malé vesničce v Súdánu nebo třeba v Egyptě? …. Vyberte si nelépe nějakou muslimskou zemi … nebo jakoukoliv zemi. Seznam těch, které skutečně potřebují učitele je nekonečný.

Když jste vyrůstali na Západě, pravděpodobně jste si zvykli na určitý způsob života. Ale přestože se zde každý ramadán postíme, nedokážeme zcela pochopit, co to znamená mít hlad … skutečný hlad.

Žít a pomáhat se vzděláním lidem, kteří to skutečně potřebují, bude nejlepší zkušeností, kterou jste kdy měli, něco, co budete moci vyprávět svým dětem a vnoučatům … a co je nejdůležitější, je to něco, co si sebou vezmete ve Dni, kdy budete stát před svým Stvořitelem. Pokud si vyberete použít znalosti, které jste získali, abyste učili ostatní, poskytnete jim víc než jen dočasnou hodnotu – dáváte jim naději a inspiraci do budoucna.

Důvtipné poselství Dr. Normana Borlauga bylo tak silné a nemohlo být upřímnější: „Musíte mít realitu – zrní, jídlo - abyste ulehčili lidskému utrpení.“ A já bych k tomu mohla dodat, musíte mít také vzdělání.

Jako umma musíme začít přemýšlet o budoucnosti našich lidí a co jim pomůže v blízké i daleké budoucnosti. Udělejte smělé rozhodnutí použít 12 měsíců svého života k pomoci ostatním, kteří to skutečně potřebují … zkušenost, kterou tak získáte, otevře vaše oči reálnému světu. Protože zde je svět, který dosahuje k našim TV obrazovkám a obrázkům v novinách, na které se díváme každý den. Ale když jste se ho nikdy skutečně neviděli nebo se ho fyzicky nedotkli vlastníma rukama, nikdy nepřijmete jeho realitu.