Historie a význam Černého kamene na rohu Káby

Dr. Ahmad Kutty

Existují různé zprávy od Proroka Muhammada (nmAž) týkající se původu Černého kamene, ale většinou je původ těchto vyprávění nejistý.

Existují různé zprávy pocházející od našeho Proroka (NMBŽ) týkající se původu Černého kamene, který je umístěn na rohu Káby, ale většinou je původ těchto vyprávění nejistý. V Islámu bychom neměli zakládat naši víru na zdrojích, které nejsou stoprocentně jisté. Jediný fakt, který je jistý je ten, že zde byl položen prorokem Ibráhímem a jeho synem Ismailem (mír s nimi) z příkazu Božího a důvodem bylo označení místa, ze kterého začíná tawaf (rituální obcházení Káby).

Muslimové nepřipisují tomuto kameni žádnou nadpřirozenou sílu. Umar ibn Al Chattáb řekl: "Ty jsi jenom kámen, který nemůže nikomu ublížit ani pomoci, a kdybych neviděl Proroka Mohameda jak tě políbil, také bych to nedělal." Takže muslimové, když políbí nebo se dotýkají Černého kamene, tak pouze projevují spojení s Prorokem Mohamedem (NMBŽ), aniž by tento kámen uctívali nebo mu připisovali nadpřirozené schopnosti.
Přesto někteří učenci klasifikovali určité hadithy týkající se Černého kamene jako sahíh (autentické). Zde jsou některé z nich:

  1. Ibn Abbas vyprávěl, že Prorok (NMBŽ) řekl: „Černý kámen sestoupil z jannah (z ráje).“ (Al Tirmidhi, Sunan, hadith č. 877, a klasifikovaný jako autentický hadith šejchem Al-Albaani v jeho knize Sahih Al Tirmidthi, hadith č. 695 )
  2. Ibn Abbas také vyprávěl, že Prorok (NMBŽ) řekl: „Když Černý kámen sestoupil z ráje, byl bělejší než mléko, ale hříchy synů Adama jej učinily černým.“ (Al Tirmidhi, Sunan)
  3. Ibn Abbas dále řekl, že Prorok (NMBŽ) řekl: „Při Alláhu, Alláh ho přinese ve Dni soudu a bude mít dvě oči, kterými bude vidět a jazyk, kterým bude mluvit a potvrdí v přízni ty, kdo se ho dotýkali upřímně.“ (Al Tirmidhi, Sunan)
  4. Ibn Umar citoval Proroka (NMBŽ), který řekl: „Dotek jich obou (Černého Kamene a Ar-Rukn Al-Yamani = roh Káby otočený k Jemenu, na němž je uložen Černý kámen) smývá hříchy.“ (Al Tirmidhi, Sunan, hadith č. 959. Tento hadith je klasifikován jako hasan v Al Tirmidhi a jako sahih v Al-Hakim (1/664), a Adh-Dhahabi s ním souhlasí)
    (Tyto hadithy byly citovány z fatwy známého Saudského učence šejcha Muhammada Salih Al-Munadžida, www.islam-qa.com)Alláh všemohoucí ví nejlépe.
Dr. Ahmad Kutty, šejch, docent a islámský vědec z Islámského institutu v Torontu v Kanadě.