Džamál si vždy přál mít doma nějakého malého krásného ptáčka. Nemohl ani uvěřit svým očím, když jednoho dne přišel tatínek domů a v rukou držel velikou klec. Rychle odsunul přikrývku z klece, aby uviděl ptáčka uvnitř. Na dřevěném bidélku seděl nádherný žluto-modrý papoušek.

Džamál byl moc šťastný.

První večer měl Džamál s papouškem vážný rozhovor.
Džamál řekl: „Dobrý večer papoušku. Rád bych se o tebe dobře postaral, takže se o tobě potřebuji všechno dozvědět. Ze všeho nejdříve, mohl bys mi říci, jaké je tvé oblíbené jídlo?“
A papoušek odpověděl: „Moje oblíbené jídlo jsou semínka.“
„A jak je jíš?“, zeptal se Džamál.
Papoušek mu trpělivě odpověděl: „Mohu držet jídlo jednou nebo druhou nohou a jíst ho jako sendvič. Také jsem odborník na otevírání skořápek obsahující semínka svým zobákem.
To, že mohu tímto způsobem utišit svůj hlad je milost a požehnání od Alláha.“

Džamál se zaujetím sledoval ptáčka: „Prosím tě ptáčku, jsem velmi zvědavý, jak jsi získal takové překrásné barvy na tvém peří?“
Papoušek se zasmál a povídá: „Jako všichni ptáci přece. Moje pestré barvy pochází z látky, která je uložena uvnitř mého peří od počátku jeho vzniku. Sytost barev závisí na tom, jak se od peří odráží světlo. Víš, že když moje peří vypadne, naroste mi nové? A pokaždé, když opět naroste, má stejnou barvu.
To je další důkaz Alláhova dokonalého stvoření.“

Džamál s úžasem přikývl a řekl: „To je skutečně výjimečné.
Četl jsem, že můžeš také napodobovat zvuky, které slyšíš? Ptáčku jak to děláš?“
Ptáček trpělivě odpověděl: „Mohu napodobit zvuky, které slyším, ale nerozumím jim. Děje se tak s Alláhovou vůlí. Jak jinak by mohlo stvoření jako jsem já, bez jakékoliv inteligence nebo vůle, vyvinout schopnost napodobování zvuků?
Pouze náš Alláh, Pán Všemohoucí má sílu udělat barevného, mluvícího ptáčka jako jsem já. Je to Alláh, který tvoří dokonalé věci.“

Džamál se usmál: „Ptáčku, když tě tak vidím, můj obdiv k Všemohoucímu Alláhovi roste čím dál víc. Budu se snažit udělat všechno, abys byl u mě doma spokojen. Ještě jednou „vítej doma“ můj nejkrásnější ptáčku.“Pamatuj,“ řekl papoušek:
„Nejlepší věc, jakou můžeme udělat, když vidíme kolem sebe dokonalost stvoření světa našeho Všemohoucího Pána, je pamatovat na Jeho velikost, děkovat Mu a stále na Něj myslet.“
On je Alláh, Stvořitel, Tvůrce i Utvářející. Jemu přísluší jména překrásná a Jeho slaví vše, co na nebesích je i na zemi - On mocný je i moudrý! (Shromáždění 59:24)

Huwa ´lláhu ´l-cháliqu ´l-báríu ´l-musawwiru lahu ´l-asmá´u ´l-husná jusabbihu lahu má fí ´s-samáwáti wa ´l-ardi wa huwa ´l- cazízu ´l-hakím.