Malý ptáček se chtěl proletět,
pročechrat peří a poznat svět.
Hledal někoho kdo by s ním letěl na svět z výšky se podívat.
Zeptal se rybky v jezírku:
"Poletíš se mnou na svět z výšky se podívat?"
Rybička na to: "Nemám křídla, nemohu létat, ale dokáži pod vodou plavat.
Alhamdulilla, Alláh mi dal ploutve, se kterými mohu plavat."
Zeptal se žáby u rybníka:
"Poletíš se mnou na svět z výšky se podívat?"
Žabička řekla: "Nemám křídla, nemohu létat, já umím krásně skákat.
Alhamdulilla. Alláh mi dal silné nohy, se kterými mohu skákat."
Zeptal se červíka v zemi:
"Poletíš se mnou? Až k nebi?"
Červík odpověděl:
"Já nemám křídla, nemohu se vznášet, zato se umím plazit.
Alhamdulilla. Alláh mi dal bříško, po kterém se mohu plazit."
Ptáček říká srnce na poli:
"Poleť se mnou po okolí!"
Srnka odpověděla:
"Já nemohu létat, podívej se, vždyť nemám křídla, ale umím rychle běhat.
Alhamdulilla. Alláh mi dal čtyři nohy, se kterými mohu rychle běhat."
Ptal se i housenky, která jedla list:
"Ani ty se mnou nepoletíš?"
Housenka odpověděla:
"Já nemohu létat, podívej se nemám žádná křídla, ale mohu lézt.
Alhamdulilla, Alláh mi dal krátké nožičky k lezení."Ptáček povídá chlapci u domu:
"Poleť se mnou okolo stromu!"
Chlapec odpověděl:
"Já nemohu ptáčku létat, dokáži chodit a běhat.
Alhamdulilla, Alláh mi dal dvě nohy k chození"
Ptáček svěsil křídla a posmutněl.
Nenašel nikoho, kdo by se s ním proletěl.
Bez křídel to nikdo neuměl.
Po několika dnech hledal ptáček housenku zase, ale nikde ji nenašel.
Co se s ní stalo? Možná se na něj zlobila?
Jediné co ptáček uviděl byl nádherný motýl sedící na květině.U domu ptáček potkal chlapce:
"Ptáčku housenku v zahradě již nehledej!
Tvá přítelkyně se změnila v nádherného motýla.
Alláh Vznešený ji dal křídla, teď už dokáže létat."Ptáček se zeptal motýlka:
"Poletíš se mnou, ty máš krásná křidélka!"
Motýl odpověděl:
"Ano ptáčku, poletím, moc rád.
Alhamdulilla, Alláh mi vytvořil křídla,
teď mohu létat jako ty a vznášet se s tebou nad ploty."Bismillahi Rrahmani Rrahím;

Wallahu chalaqa kulla dábbatin min ma-in
faminhom man jamší 'ala batnihi
waminhom man jamší 'ala ridžlajni
waminhum man jamší 'ala arba-'in
jachluqu lláhu má jašá-u innalláha 'ala kulli šaj-in qadír.
Ve jménu Alláha Milosrdného, Slitovného;

Alláh stvořil každého živočicha z vody;
a jsou mezi nimi ti, kteří plazí se po břiše,
jiní, kteří chodí po dvou nohou,
a další, kteří chodí po čtyřech.
Alláh tvoří, co chce, a Alláh věru všemocný je nad věcí každou.
(Korán 24:45)

Wallahu - a Alláh
chalaqa - stvořil
kulla - každého
dábbatin - živočich
min - z
ma-in - voda
Faminhom - a mezi nimi
Man - ti
Jamší - chodí
'ala - po
batnihi - jejich břiše
ridžlajni - dvě nohy
arba-'in - čtyři
Jachluqu lláhu - stvořil Alláh
- co
jašá-u - on chce
Innalláha - věru Alláh
kulli - každá
šaj-in - věc
qadír - schopný, všemocný


Copyright: Sis. Shamima Rasoolbhoy, Al Mehrab Publisher, Islamic Smart Learning Centre, Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia, http://www.muslimkids-ebooks.com.