MOŘE A OCEÁNY

Zemi se říká Modrá planeta.
Říká se jí tak, protože při pohledu z vesmíru má modrou barvu. Je to tak proto, že tři čtvrtiny jejího povrchu pokrývají moře a oceány.
Voda je naprosto nutná pro život.

Pojďme se tedy podívat, jak ji Alláh stvořil.

Existuje pět oceánů:
Tichý - ten je největší a nejhlubší, sám o sobě obsahuje polovinu mořské vody na naší planetě. Atlantický oceán je druhý největší a pluje po něm nejvíce lodí. Potom máme ještě Indický, Arktický a Antarktický oceán.
Na naší planetě je také hodně moří, asi stovka. Jsou menší a většinou jsou spojená s oceánem, jako třeba Středozemní moře.
Na počátku stvoření oceány neexistovaly, protože Země byla příliš horká. Před 4 miliardami let se ale teplota snížila. Pára, která byla ve vzduchu, se srazila a padala k zemi v podobě hustého deště. Tak vznikly oceány.


Potom se k nebi vztyčil, jež dýmem jenom bylo, a pravil jemu i zemi:
Pojďte ke mně, ať chcete již, či nechcete!
A odpověděly: Půjdeme dobrovolně.
(Korán 41:11)

Thumma ´stawá ´ilá ´s-samá´i wa hija duchánun faqála lahá
wa li-l´ardi ´tijá taw'an ´aw karhan qálatá ´atajná tá´i'ína


Asi jsi si všiml, že vodu z moře nemůžeš pít. Víš proč? Protože je moc slaná. Víš, jak se tam ta sůl dostala? Díky erozi; vítr a déšť totiž neustále odnášejí půdu do moře a soli, které jsou v půdě obsažené, se tak dostanou do vody. Ale přestože tuto vodu nemůžeme pít, můžeme se s ní umýt před modlitbou. Svědčí o tom tento hadíth:

Jeden muž přišel k Prorokovi (nmAž) a řekl:
„Když vyplouváme na moře, bereme s sebou jen trochu vody. Kdybychom se s ní myli, hrozila by nám žízeň. Můžeme se před modlitbou omýt mořskou vodou?“
Prorok (nmAž) odpověděl: „Jeho voda očišťuje a jeho zvířata jsou povolená k jídlu.“
(vyprávěl Abú Hurajra)


PŘÍLIV A ODLIV

Voda v moři stoupá a klesá díky přitažlivosti

Měsíce a Slunce.

I když je Měsíc mnohem menší, má na moře dvakrát větší vliv než Slunce. Je totiž blíž Zemi.

Nejmenší příliv a odliv je, když jsou Měsíc a Slunce v pravém úhlu.


Příliv OdlivJAK VZNIKAJÍ VLNY

Vlny vytváří vítr. Jedna vlna může urazit až stovky kilometrů. Ale voda se s vlnami nepohybuje.

Všimni si, že když dáš do vln plastovou láhev, zdvihá se a klesá, ale zůstane na jednom místě.DNO OCEÁNU

Na dně oceánu je další svět. Jsou tam hory, nížiny, sopky, horké prameny a zvláštní zvířata.Čím větší je hloubka, tím větší je tma.
Světlo pronikne asi do hloubky 1.500 metrů, ale průměrná hloubka oceánů je 3.000 metrů. Některé ryby proto mají malá světélka, kterými si svítí.


Anebo jsou (činy nevěřících) jako temnota nad hlubinou moře: pokrývá je vlna, za níž jde vlna jiná, a nad nimi jest mračno - temnota, nad níž je další temnota. Když člověk vztáhne ruku svou, málem ji nevidí. A komu Alláh neučinil světlo, ten nemá ani část světla. (Korán 24:40)

´Aw kazulumátin fí bahri lludžžijjin jaghšáhu mawdžun min fawqihi mawdžu min fawqihi sahábun zulumátu ba'duhá fawqa ba'din ´idhá ´achradža jadahu lam jakad jaráhá wa man lam jadž'ali ´lláhu lahu núran famá lahu min núrin.


Mořská voda pohlcuje barvy. Nejdřív červenou a oranžovou, potom žlutou a zelenou, nakonec modrou. Proto se zdá, že je voda v hloubce modrá, ale ve skutečnosti je průsvitná.
JSOU OCEÁNY UŽITEČNÉ?

Samozřejmě, jako všechno, co Alláh stvořil. Řasy a bakterie, které jsou v oceánech, produkují jednu třetinu kyslíku na zemi. Oceán také v létě pohlcuje teplo a v zimě ohřívá vzduch, bez něj by nebylo možný život na Zemi. Člověk také v moři nalézá potraviny i jiné věci, třeba ropu.


A nejsou si obě velké vody rovné: jedna je sladká, čerstvá a příjemná k pití, zatímco druhá je slaná a hořká; z obou pak pojídáte čerstvé maso a lovíte z nich ozdoby,jež nosíte. A vidíš na nich lodě brázdící vlny, abyste na nich mohli hledat část z přízně Alláha a snad budete vděčni. (Korán 35:12)

Wa má jastawí ´l-bahráni hádhá cadhbun furátun sá´ighun šarábuhu wa hádhá milhun ´udžádžun wa min kullin tá´kulúna lahman tarijja wa tastachridžúna hiljatan talbasúnahá wa tará ´l-fulka fíhi mawáchira li-tabtaghú min fadlihi wa lacallakum taškurún.

PO OCEÁNECH PLUJÍ LODĚ

Díky milosrdenství Alláha dostali lidé možnost se plavit po mořích a oceánech pomocí lodí. Po mořích a oceánech plují lodě obchodní, výletní, námořní, historické i nejnovější. Každá z nich se plaví po moři, aby pomohla lidem k jejich prospěchu.
Což nevidíš, že lodi plují po moři díky dobrodiní Alláha a proto, aby vám ukázal některá ze Svých znamení? A věru jsou v tom znamení pro každého člověka trpělivého, vděčného. (Korán 31:31)

´Alam tara ´anna ´l-fulka tadžrí fí ´l-bahri bi-nicmati ´llahi li-jurijakum min ´ájátihi ´inna fí dhálika lá-´ajáti li-kulli sabbárin šakúrin.