SOPKY

Víš, že všechno, co nás obklopuje, od nejmenšího hmyzu přes hvězdy, hory, řeky, květiny ...
to vše je dílo Alláha, našeho Stvořitele. Muslim ví, že všechno je "milost Alláha".


Alláh řekl v koránu:

"Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého."
(Korán, súra 1:2)

Al-hamdu li-llahi rabbi ´lcálamín.


A také řekl:

"On stvořitelem je nebes a země,
a když rozhodne věc nějakou,
pak řekne toliko "Staniž se!"a stane se."

(Korán, súra 2:116)

Badícu ´s-samáwáti wa ´l-ardi
wa ´idhá qadá ´amran fa´innamá
jaqúlu lahu kun fajakún.


Někdy se nám něco zdá divné, nelíbí se nám to a přitom si neuvědomujeme, že je to užitečné. Tak je tomu například se sopkami. Když se sopka po letech nebo stoletích spánku probudí k činnosti, šíří kolem sebe strach a smrt. Ale kdyby neexistovaly sopky, možná by země vůbec neexistovala. Tvoje maminka má asi v kuchyni hrnec, který se jmenuje papiňák. Kdyby na tom hrnci nebyl ventil, aby mohla odcházet pára, celý hrnec by vybuchnul. Se zemí je to podobné, protože sopkami se uvolňuje obrovský přetlak.


Abychom pochopili sopky, musíme se podívat, jak vznikla země. Země je jako meruňka, na povrchu má lehkou slupku nazvanou zemská kůra, pod ní je něco, čemu říkáme plášť, a úplně uprostřed je jádro. Čím víc se blížíme do středu země, tím je teplota vyšší. Odhaduje se, že nejvyšší je asi 4 000 stupňů Celsia. Zemský povrch můžeme srovnat se skládankou puzzle, která má 12 dílů, říká se jim desky. A právě v místech, kde se tyto desky dotýkají, vznikají sopky. Pod zemskou kůrou je žhavé magma, které vystupuje prasklinami v zemské kůře na povrch, pak se mu říká láva. Láva může být hustá a téct pomalu nebo řídká a téct rychle. Z některého magma se také nemůže uvolňovat plyn a pak dochází k velkým výbuchům. Žhavé mračno plynů a popele pak urazí 150 až 500 km za hodinu a zahubí všechno živé. Například v roce 1902 zabil takový výbuch na Martiniku 34.000 lidí. V roce 79 sopka Vesuv zničila město Pompeje.Na druhou stranu je sopečný popel hnojivo a díky němu je půda v okolí sopek velice úrodná. Odhaduje se, že zemědělství na takto zúrodněných polích živí asi 300 miliónů lidí. Kromě toho jsou v sopečných oblastech také teplé prameny, které ohřívají domy nebo léčí lidi, kteří se v nich koupou. Kolem sopek nacházíme síru, kterou můžeme použít při výrobě léků. Ztuhlá láva se také používá jako materiál na stavbu cest a domů. Krásné domy z lávy jsou třeba v Turecku.


Vidíš, i když jsi se sopek třeba nejdřív bál, teď už víš, že jsou moc užitečné.