FATWY
Název: MODLITBA TARÁWÍH PRO ŽENU
Odpovídá: Dr. Yusuf al-Qaradáwí
Zdroj: Islamophile.org
Otázka: Je pro ženu lepší aby se modlila modlitbu taráwíh doma nebo v mešitě?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Modlitbu taráwíh se ženy i muži mohou modlit jak doma tak v mešitě. Celkově můžeme říci, že pro ženu je lepší modlit se doma. Ale pokud má možnost se v mešitě dozvědět něco, co je prospěšné jejímu náboženství, tak je pro ni lepší jít do mešity. Hledání vědění a pochopení náboženství je totiž její povinností.

Musím konstatovat, že v současné době ženy často nemají přístup k náboženskému vzdělávání, které by je mohlo vést správnou cestou, a není pro ně připraveno dostatečné množství hodin náboženství, kde by prohloubily své znalosti, informovaly by se o svém Stvořiteli, o svých povinnostech vůči Němu i o povinnostech a právech uvnitř rodiny. Často vidím, že je to manželé neučí a ani ony samy se nesnaží navštěvovat kurzy náboženství.

Během ramadánu mohou ženy využít lekcí, které se často v mešitách připravují, a proto by tam měly chodit. Pokud mešita nic nepřipravuje, může se žena modlit doma. V každém případě je to její rozhodnutí a její manžel jí nemůže bránit, aby šla do mešity, protože Prorok (nmAž) řekl: „Nebraňte Alláhovým služebnicím chodit do Alláhova domu.“ (Muslim). Je zde ovšem podmínka, aby žena nešla do mešity proto, že se chce pochlubit svým oblečením nebo svou zbožností. Musí dávat pozor na to, aby tam šla skutečně upřímně uctívat Alláha.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.