FATWY
Název: KONZUMACE JÍDEL V NEISLÁMSKÉ RESTAURACI
Odpovídá: Dr. Ahmad Kutty, docent a islámský učenec z Islámského institutu Toronto, Ontario, Kanada
Zdroj: Islamonline.net
Otázka: Často navštěvuji restaurace s obchodními nebo osobními přáteli a vždy jsem ve stresu z toho, co si mám objednat k jídlu. Jím pouze halál jídlo, ale ve většině restaurací to pro mě znamená jíst jídla vegetariánská nebo ryby, které mi příliš nechutnají nebo si dát kuře či hovězí, které ovšem nejsou "zabíha", tedy zvíře nebylo zabito islámským způsobem. Je dovoleno, abych příležitostně jedl toto maso ze zvířat zabitých neislámským způsobem?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Muslim se musí snažit vycházet dobře se všemi lidmi. Může mít nemuslimské přátele a známé z práce. Ovšem měl by si zachovat svou muslimskou identitu a být pro ně dobrým příkladem v morálce, laskavosti, vlídnosti atd. Měl by zachovávat islámskou etiku ve všech aspektech života. Zakázanému (haram) jídlu a pití by se měl vyhýbat, stejně jako i jiným aspektům neislámských záležitostí. Takto bude uvádět islámské učení do praxe a zároveň volat lidi k Islámu, náboženství morálky a laskavosti. Muslim tedy může chodit se svými nemuslimskými přáteli do restaurace, ale musí zachovávat pravidla islámského práva (šarí'e), což se týká jídla, pití atd.

Dr. Ahmad Kutty k tomu říká:
Za podmínek, které zde byly popsány, není zcela zakázáno (harám) požívat příležitostně toto maso, pokud pochází od lidí Knihy a pokud neobsahuje vepřové nebo jeho produkty a pokud není upravováno na víně nebo jiných ingrediencích, které jsou považovány v Islámu jednoznačně za harám. Většina učenců minulosti patřících ke čtyřem právním školám potvrdila, že maso lidí Knihy je pro nás povoleno, což je založeno na koránském verši:

Dnes jsou vám dovoleny výtečné pokrmy; jídla těch, jimž dostalo se Písma, jsou vám též dovolena a pokrmy vaše jsou zase dovoleny jim. [Korán 5:5]

Tento verš podle Ibn Abbáse hovoří o mase zvířat zabitých lidmi Knihy (tj. křesťany nebo židy). Z historie víme, že Prorokovi společníci (nechť je s nimi Alláh spokojen) jedli maso od křesťanů a židů, když vstoupili na jejich území. K tomu je ovšem třeba dodat: „Pokud má člověk na výběr mezi jídlem muslimů a jídlem nemuslimů, měl by rozhodně jít do restaurace islámské.“

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.