FATWY
Název: CHOVÁNÍ NEMUSLIMA NA POZEMKU VE VLASTNICTVÍ MUSLIMŮ
Odpovídá: Dr. Ahmad ar-Rašíd, profesor na Fakultě islámského práva
Zdroj: Islamtoday.net
Otázka: Může muslim povolit nemuslimovi pití alkoholu na svém pozemku, (například ve své restauraci)?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Muslim nesmi dovolit nemuslimovi, aby pil alkohol na jeho pozemcích, ať je to dům, obchod či restaurace. Alláh říká:

„Vy, kteří věříte, neznesvěcujte ani obřady Boží, ani posvátný měsíc, ani obětní dary, ani oběti ozdobené věnci, ani ty, kdož míří k Posvátnému chrámu a usilují tak o získání přízně a zalíbení Pána svého! A až vyjdete ze stavu zasvěcení, pak můžete lovit! Nechť nenávist k lidu, který vás vypudil z Posvátné mešity, vás nevede k hříchu! Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a nenávisti. Buďte bohabojní, vždyť Bůh je přísný v trestání svém.“ [Korán, 5:2]

Tento čin spadá do pomáhání k hříchu. Dovolení tohoto jednání je bezpochyby pozvání ke spáchání závažného hříchu před očima ostatních, zatímco my máme schopnost tomu zabránit.

Muslimové však nesmí zakazovat nemuslimům věci, které jim jejich víra povoluje, jako konzumaci alkoholu či vepřového masa, pokud tak činí v jejich vlastních domech či na jejich pozemcích.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.