FATWY
Název: ANTIKONCEPCE
Odpovídá: Evropská rada pro fatwy a výzkum
Zdroj: Islamtoday.net
Otázka: Je antikoncepce dovolená?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Je zakázáno používat léky či jakoukoliv formu antikoncepce, která by permanentně zabránila početí, pokud by se nejednalo o případ, kdy je matka nemocná a lékaři by usoudili, že porod by ji mohl ohrozit na životě.

Antikoncepce je však dovolena za účelem plánování těhotenství. Lze ji použít, kdy je potřeba, aby žena oddálila otěhotnění. V podstatě lze použít jakoukoliv formu prevence otěhotnění, pokud to nezpůsobí trvalou sterilitu .

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.