FATWY
Název: ZPĚV, CO JE POVOLENO A ZAKÁZÁNO
Odpovídá: Evropská rada pro fatwy a výzkum
Zdroj: Islamtoday.net
Otázka: Je zpěv zakázaný (haram)?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Většina muslimských učenců zakazuje hudbu a hudební nástroje. Je zmíněno ve sbírkách al-Buchárího, že Abú Málik al-Alšari vyprávěl, že slyšel proroka Muhammada (NMAŽ) říkat: „Bude skupina mých lidí, kteří sobě dovolí cizoložství, čisté hedvábí, opojné nápoje a strunné nástroje.“

Al-Tirmidhi vyprávěl, že Prorok Muhammad (NMAŽ) řekl: „Bylo mi přikázáno, abych se vyvaroval dvou pošetilých a hanebných zvuků – zvuku hudebního tónu, ďáblových hudebních nástrojů a nářku během neštěstí.“ (považováno za spolehlivý hadíth)

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.