FATWY
Název: JÍDLO PŘED ZAČÁTKEM PŮSTU „SUHÚR“
Odpovídá: Dr. Yúsuf Abdulláh Al Qaradáwí
Zdroj: Islamonline.net
Otázka: Mohl byste mi prosím říct, jaký je váš názor na suhúr (jídlo před začátkem půstu)? Někdo mi řekl, že je půst bez něj neplatný?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Suhúr není podmínkou půstu, je to jen součástí sunny – tj. doporučené. Prorok (nmAž) ráno jedl a všechny k tomu povzbuzoval. Říkal jim: „Jezte suhúr, protože v něm je požehnání.“

Je tedy doporučené jíst ráno, co nejkratší čas před začátkem půstu. Člověk, který se postí, se díky tomu posilní a bude pociťovat méně obtíží. Také se tím zkrátí doba hladu a žízně. Islám je založený na snadnosti a byl zjeven s pravidly, která usnadňují každý akt uctívání. Každému muslimovi se proto doporučuje, aby jedl suhúr co nejpozději a aby přerušil půst, jakmile je mu to dovoleno (jídlem iftár).

Je tedy doporučené, aby každý postící před úsvitem vstal a něco snědl. I kdyby to byla jen jedna datle a doušek vody. Dělá to tak každý muslim, který dodržuje tradici Proroka Muhammada (nmAž).

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.