FATWY
Název: SVOLENÍ MANŽELKY K ODJEZDU NA DLOUHODOBOU CESTU
Odpovídá: Dr. Marwan Šahin, profesor vědy o hadíthech na fakultě Základy náboženství Univerzity Al Azhar.
Zdroj: Islamophile.org
Otázka: Rád bych věděl, jestli musím mít dovolení své ženy, když chci jet pracovat na rok do zahraničí. Slyšel jsem, že muž by neměl odjet bez manželčina svolení na cestu delší než 4 měsíce.
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Muž by měl svoji ženu nechat, aby ho doprovázela na cestách, pokud je to možné. 'Áïša (kéž je s ní Alláh spokojen) uvedla, že „pokaždé, když chtěl Posel Alláha jet na cestu, losoval, která žena ho bude doprovázet. Vzal s sebou tu, jejíž jméno vytáhl.“

Obecné pravidlo zní, že muž by měl svou ženu vzít na cestu s sebou, aniž by se staral o další náklady, které mu tak vzniknou. Když budou totiž manželé spolu, budou žít v atmosféře, která jim oběma umožní zachovat čistotu a uchránit se od zakázaného.

Pokud však něco zásadního neumožňuje, aby žena doprovázela svého manžela, musí ji manžel požádat o dovolení, než odjede na cestu sám. Pokud žena souhlasí, neměl by manžel být pryč déle než 4 měsíce a musí se ze všech sil snažit co nejvíce toto období zkrátit.

Jednoho dne chalífa 'Umar Ibn al-Chattáb (kéž je s ním Alláh spokojen) slyšel nějakou ženu, jak básní o svém trápení a smutku, který pociťuje, protože je její manžel daleko. 'Umar (kéž je s ním Alláh spokojen) nechal zjistit, kde je její manžel. Dozvěděl se, že její manžel odjel s vojenskou výpravou a už je pryč dlouhou dobu. Zeptal se proto Hafsy, své dcery, vdovy po Prorokovi (nmAž): „Jak dlouho může být manžel vzdálen od své ženy?“ Odpověděla mu: „Maximálně čtyři měsíce.“ 'Umar zorganizoval celé vojsko, tak aby ženatí vojáci na výpravách, nebyli mimo svůj domova déle než-li čtyři měsíce ..

Shrnutí: Muž by měl svou ženu vzít s sebou. Když to není možné, musí se jí zeptat na svolení a nesmí od ní zůstat vzdálen déle než čtyři měsíce, přičemž se musí snažit, aby svou nepřítomnost co nejvíce zkrátil.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.