FATWY
Název: DAROVÁNÍ OČNÍ ROHOVKY
Odpovídá: Dr. Muhammad Sálih al-Munadžžid, Imám mešity Umara ibn Abdul Azzíze, al- Chubar, Saudská Arábie
Zdroj: Časopis Al Jumuah, 15/2
Otázka: Může muslim po smrti darovat svou oční rohovku?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Rada starších učenců (Saudské Arábie) vydala následující prohlášení:

Především, je povolené vyjmout oční rohovku člověka po smrti, je-li jeho smrt potvrzena a implantovat ji do očí muslimovi, který ji potřebuje, pokud je úspěch takovéto operace pravděpodobný a jen pokud blízké příbuzenstvo zemřelého nebude mít proti tomu námitek. Je to založeno na zásadě vykonání většího ze dvou zájmů a vykonaní menšího ze dvou ublížení a upřednostnění zájmu žijících nad zájmem zemřelého.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.