Fatwy - Zásnuby, manželství a rozvod

Název:VZTAH MEZI SNOUBENCI
Odpovídá: Dr. Yúsuf Abdulláh Al Qaradáwí

Název:PRŮBĚH ZÁSNUB
Odpovídá: Dr. Yúsuf Abdulláh Al Qaradáwí

Název:ZÁSNUBNÍ PRSTEN
Odpovídá:Dr. Atiyyah Saqr, bývalý předseda komise fatew na univerzitě al-Azhar

Název: SŇATEK DLE ISLÁMSKÝCH PRAVIDEL
Odpovídá:Dr. Muzammil Siddiqi, exprezident Islámské společnosti Severní Ameriky

Název:MAHR – ŽENINO VĚNO
Odpovídá:Dr. Muzammil Siddiqi, exprezident Islámské společnosti Severní Ameriky

Název: UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ BEZ ZÁSTUPCE
Odpovídá:Evropská rada pro fatwy a výzkum

Název:UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ POD NÁTLAKEM
Odpovídá:Dr. Ahmad aš-Šarabasi

Název:SŇATEK K ZÍSKÁNÍ OBČANSTVÍ
Odpovídá: Dr. Yúsuf Abdulláh Al Qaradáwí

Název: SŇATEK S MUSLIMEM NEDODRŽUJÍCÍM PILÍŘE ISLÁMU
Odpovídá:Dr. Ibn Salim Bašama, člen Ligy marockých učenců

Název:ROZVOD NA ŽÁDOST ŽENY
Odpovídá:Dr. Muhammad Al Hanúti, významný učenec, člen severoamerické rady pro Fiqh (Islámské právní vědy)

Název:ROZVOD NA ZÁKLADĚ NÁTLAKU RODIČŮ
Odpovídá: Dr. Muhammad al-Bahyy

Název:ČEKACÍ LHŮTA PŘI POHŘEŠOVANÉM MANŽELOVI
Odpovídá:„Televizní kanál Dubai, Fatwy v přímém přenosu“