Fatwy - Půst a Hadž

Název: JÍDLO PŘED ZAČÁTKEM PŮSTU „SUHÚR“
Odpovídá: Dr. Yúsuf Abdulláh Al Qaradáwí

Název:VÝZNAM PŮSTU V MĚSÍCI ŠAWWALU
Odpovídá:Dr. Muzammil Siddiqi, exprezident Islámské společnosti Severní Ameriky

Název:HADŽDŽ
Odpovídá:Odpovídá Dr. Abdalláh Hamadi ze Spojených Arabských Emirátů

Název:POVĚŘENÍ NĚKOHO JINÉHO K VYKONÁNÍ HADŽDŽE
Odpovídá: Dr. Yúsuf Abdulláh Al Qaradáwí

Název:PRÁVNÍ PRAVIDLA NEPOSTÍCÍCH SE PACIENTŮ
Odpovídá: Dr. Yúsuf Abdulláh Al Qaradáwí