O sběratelech Hadísů

MUSLIM - celým jménem Abú-l-Husajn Muslim bin Al-Hadždžádž pocházel z Nišápuru, kde se narodil roku 817. Cestoval hodne po Hidžázu, Egypte, Sýrii a Iráku. Na svých cestách sbíral Prorokovy výroky. Je autorem sbírky tradic, která obsahuje kolem 300 tisíc hadísu. Zemřel roku 261 H/ 875.

Al-BUCHÁRÍ – celým jménem Abú Abdalláh M. B. Ismáíl al-Buchárí. Své znalosti získal studiem v Mekce a v Egypte. Byl historikem a predevším sberatelem tradic o Proroku Muhammadovi (NBŽM), zemřel roku 870 ve své rodné Bucháre.

ABÚ DÁWÚD – celý jménem Sulajmán ibn al-Ašcath al-Azdí as-Sidžistání byl známým právníkem a žákem Ahmada ibn Hanbala v Bagdádu. Pozdeji se usadil v Basre, kde zemřel roku 275H/ 889.

AT-TIRMIDHÍ – Abú cÍsá Muhammad. Behem svého života procestoval velkou cást islámského sveta a stal se jedním ze známých sberatelu tradic o Prorokovi Muhammadovi (NBŽM). Zemřel roku 892.

AHMAD AN-NASÁ´Í – celým jménem Abú cAbdurrahmán Ahmad pocházel z Nasá´u v Chorásánu, ale vetšinu svého života strávil v Egypte. Zemřel roku 915.

Předchozí