Prorok Muhammad (nmAž) (3.díl) - charakter

Datum: 02. 08. 2002
Imám: Bandar al-Arífí

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
Alláh poslal svého proroka Muhammada (nmAž) se správným vedením a s náboženstvím pravdivým, aby mu dal zvítězit nad každým jiným náboženstvím. (súra Úspěch: 28)

A Korán samotný byl jako charakter Proroka Muhammada (nmAž). Alláh mu dal dokonalé vlastnosti a pochválil ho v Koránu slovy: " ... vždyť vskutku povaha tvá je vznešená." (68:4)
Jedním z hlavních úkolů poselství Proroka Muhammada (nmAž) je totiž zdůraznit charakter, jaký by muslimové měli mít. Jak řekl sám v jednom výroku: "Byl jsem seslán, abych završil morálku."

Dobré chování je dar od Boha, a jakýkoliv dobrý charakter má něco společného s Prorokem, který byl vzorem dobrého chování. Muhammad (nmAž) byl známý příkladným chováním po celý svůj život, nejen v době kdy byl Božím prorokem, ale i před tím. Prorok (nmAž) měl ze všech lidí nejvíce vědění a nejjasnější a nejsrozumitelnější vyjadřování. Byl také stydlivý. Byl příkladem v pravdomluvnosti a důvěryhodnosti. Když dostal první zjevení, obával se a nevěděl co bude následovat. V těchto chvílích mu byla oporou jeho manželka Chadídža (nechť je s ní Bůh spokojen), která ho velmi dobře znala a uklidňovala ho se slovy, že člověk jako on bude ochráněn a nemůže se stát obětí hry satana. Řekla mu: "Jsi laskavý ke svým příbuzným, pomáháš slabým, přivítáš hosty, pomáháš najít pravdu v rozepřích."

Uvedeme si několik dalších důležitých vlastností Proroka (nmAž):

Každý z nás by se tedy měl snažit poznat charakter našeho Proroka (nmAž) a brát jej jako svůj příklad.