Páteční shromáždění (1.díl) - význam

Datum: 09. 08. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
páteční společná modlitba má ohromný význam a je jednou z důležitých událostí. Je považována za týdenní svátek muslimů, obzvláště zde v neislámské společnosti, kde se většina muslimů schází vlastně jen při této příležitosti.
Páteční společná modlitba je povinná pro každého muslima, jak je řečeno v Koránu: "Vy, kteří věříte! Když voláno je k modlitbě v den páteční, pospíchejte vzpomínat Boha a zanechte obchodování! To bude pro vás lepší, jste-li vědoucí." (62:9)
Výjimku tvoří pouze některé skupiny lidí, kteří účast na ní povinnou nemají.

Páteční shromáždění není povinné pro:
  1. ženu

  2. otroka

  3. dítě

  4. nemocného

  5. cestujícího


Vyplývá to z výroku proroka Muhammada (nmAž) Mimo tyto výjimky by muslim neměl za žádných okolností páteční společnou bohoslužbu vynechat. Neměl by si sjednávat nějakou práci nebo obchod na dobu páteční modlitby, což by si potom vzal jako omluvu pro svou nepřítomnost v mešitě.
Vzpomeňme si na výrok našeho Proroka (nmAž): "Těm z lidí, kteří přestanou navštěvovat páteční shromáždění, Bůh zapečetí srdce jejich a stanou se lhostejnými."

Od jednoho pátku do druhého pátku jsou smazány všechny malé hříchy, pokud se muslim páteční bohoslužby zúčastní, a z toho plyne další velký význam tohoto shromáždění.
Užitek z účasti na pátečním kázání vyplývá i z následujících bodů:
  1. přítomnost muslimů na páteční bohoslužbě je událost společenského rázu, muslim se schází se svými bratry ve víře, může se jich zeptat na jejich zdraví, mohou řešit společné problémy nebo si vzájemně poradit,


  2. při poslechu pátečního kázání se dostane muslimovi Boží připomenutí a taktéž rada, jak konat své povinnosti po celý příští týden,


  3. další užitek máme v obnovení víry v našich srdcích. Mnoho muslimů je totiž zaneprázdněno pozemskými záležitostmi každodenního života a nemá čas si vyslechnout jinou islámskou přednášku kromě té páteční,


  4. každotýdenní návštěva mešity též umožní, že se zjistí nepřítomnost někoho a ostatní se mohou optat na důvod jeho nepřítomnosti, zavolat mu, navštívit ho pokud je nemocný nebo mu pomoci při nesnázích, které způsobily, že páteční bohoslužbu vynechal.Výhody pátku: