Výchova dětí v islámu (3.díl)

Datum: 15. 08. 2003
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
minulý pátek jsme se seznámili s několika instrukcemi a moudrostmi od Proroka (nmAž) dbajícími na zachování islámské přirozenosti (fitra) u novorozeněte v krátké době po jeho narození.

Dnes budeme projednávat další etapu dětského věku. Se snahou připravit cestu ke správné islámské výchově nové generace. V této etapě musíme počítat s dalšími postupy vedoucími k dosažení našeho cíle:
  1. Vždy žádat Boha o pomoc při výchově našich dětí s upřímným záměrem vychovat dobré děti, připravené k službě svému náboženství, připravené prospět své vlasti i své společnosti


  2. Nutnost pěstování víry a islámské věrouky v duši našich dětí. S tímto krokem je nutno začít co nejdříve od nejútlejšího věku jakmile dítě začne chápat a mluvit.


  3. Zakořenit dobrou morálku a správný charakter v duši dítěte tím, že je na tyto šlechetné vlastnosti navykáme od ranného věku,aby s nimi rostly zároveň. K nejdůležitějším z těchto šlechetných vlastností patří :

Žádáme a prosíme Boha, aby naše děti ochránil od všeho zlého a zavrženíhodného, aby nám pomohl vychovat děti na principech ušlechtilé morálky.

Další pokračování na toto téma bude Inš Allah v příštím setkání .