Pocit štěstí

Datum: 01. 03. 2002
Imám: Khaled Shafey

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
Alláh upozornil na jednu skutečnost, na kterou obvykle zapomínáme, a která je přitom velmi blízko k nynější situaci muslimského národa.
Alláh řekl: "Bůh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění; když Bohu se zlíbí postihnout něčím zlým lid některý, je nemožné to odvrátit a nebudou mít kromě Něho ochránce žádného." (13:11)
Pokud tedy chceme žádat Alláha o Jeho pomoc, musíme se nejprve sami přičinit o svou změnu, abychom ji mohli přijmout.

Jak ale můžeme změnit sebe a pak i celou společnost? Předtím než řekneme jak, musíme nejprve určit diagnózu naší nemoci. Hlavní chorobou muslimů v dnešní době je to, že každý jde za svými zájmy a nezajímá se o druhé. A nejen to, člověk někdy může i uškodit druhým, aby dosáhnul cíle, po kterém touží.

Každý má právo jít za svým štěstím, ale nejprve si musíme definovat, co je to vlastně štěstí? Většina lidí odpoví: peníze, moc, děti a další věci – to je hlavní zdroj štěstí v tomto světě. Ano, vlastnictví těchto a dalších věcí je dar od Alláha, ale může nás vést i opačným směrem, k neštěstí. V Koránu je příběh o faraónovi i dalších lidech, kteří se stali obětí svého vlastního bohatství. Člověk se obvykle bojí o svůj majetek, má obavy z budoucnosti. Co je tedy skutečné štěstí? To vychází z pocitu vnitřního uspokojení a hlavním zdrojem vnitřního uspokojení je pevná víra. Víra dává člověku velkou sílu. Pokud totiž člověk vynakládá to nejlepší úsilí, může být klidný a vyrovnaný a neobává se o výsledek své práce – to je skutečný význam víry v osud.

A nejen to, ale také muslim bude mít dobrý pocit z toho, když všichni muslimové budou šťastní. Jak toho docílit? Jedině skrze bratrství. Když máš rád druhého jako sebe sama, když stojíš při něm, když má nějaký problém, a pomůžeš mu penězi nebo radou. Když se na něj usměješ, když ho potkáš. Když mu pomůžeš jen kvůli Alláhovi, a nečekáš nic, ani slova poděkování. Když ho posloucháš, když mluví a řekneš mu, že ho máš rád kvůli tváři Alláha (jak je bohabojný a dobrý muslim). A odpustíš mu, když ti udělá něco, co se ti nelíbí.

Pokud docílíme skutečného pocitu štěstí a dokážeme změnit náš život k lepšímu, Alláh nám pomůže.