Ramadán 1423H (3.díl) – výhody a užitek z půstu

Datum: 01. 11. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
tématem dnešního kázání budou některé výhody a užitek, které plynou muslimům z půstu, pokud jej dodržují správně.

  1. V pustu je ocištení duše. Pustem se clovek také lécí z pýchy a sebeobdivu. Lidská duše, když si neco zamane, snaží se toho docílit. Pri pustu, kdy si clovek odríkává jídlo a pití, touží jeho duše po Boží spokojenosti. Pust zlomí uvnitr lidské duše již zmínenou pýchu, pocit nadrazenosti, sebeobdiv a mnoho jiných negativních vlastností.
  2. Pust pomáhá cloveku dosáhnout bohabojnosti. Toto najdeme i v Koránu, ve verši 183 druhé súry, kde se o pustu zacíná slovy o bohabojnosti, a v té samé súre, kde verše o pustu koncí veršem 187, se také koncí bohabojností, jež je vždy ve vztahu k Bohu duležitá.
  3. Pust také odhání našeptávání satana. Proto najdeme duše postících se lidí klidné a odevzdané.
  4. Pust dává muslimum privyknout uprímnosti v provádení uctívání. A to tím, že postící se clovek, když je sám u stolu s jídlem, má možnost si vzít a nevezme si, bojí se Boha a postí se opravdove jen pro Nej. Buh zarucil odmenu pro postícího se, protože pust je vnitrní nikým nekontrolovatelné uctívání, které probíhá od služebníka k Bohu. Bylo vypráveno v jednom výroku: „Veškeré ciny provádené syny Adama jsou pro neho samého, krome pustu, a ten je pro Me (Alláha), proto ho za nej odmením.“ A to je pro muslima jeden z motivu, aby uctíval Boha na verejnosti i v soukromí stejne uprímne, a prestane hrešit jak na verejnosti tak i v soukromí. A to je stupen uprímnosti v uctívání, kterého chceme dosáhnout. A pust nám k tomu pomuže.
  5. Pust je hlavní aspekt mesíce ramadánu, protože prispívá ke sjednocení muslimu. Muslimové se zacínají ve stejné dobe postit a ve stejné dobe pust prerušují. Bohatší z muslimu hledají své chudší bratry a pomáhají jim a ve své dobrocinnosti souperí.
  6. Pust má také zdravotní výhody, jak bylo i potvrzeno odborníky. Žaludek se nechá odpocinout a tím i celé trávící ústrojí. Žaludek i telo se zbaví a vycistí z prebytku a škodlivin.
  7. Pust je velká šance pro kuráky. Mohou vzít pust mimo jiné i jako odvykací kuru. Doba pustu a tedy i pustu od kourení by kurákovi mely stacit k zacátku odvykání od kourení, má-li vuli. V dobe pustu, kdy telo neprijímá tabákový kour, se cástecne zbavuje jedu, které jsou do tela zanášeny cigaretami. Pripomente si vy, co kouríte a škodíte svému zdraví, verš z Koránu, ve kterém se ríká: „ … nevrhejte se do zkázy vlastníma rukama!“ (2:195)
  8. Pust trénuje cloveka také v pocitu solidarity, probouzí v nem pocity odpuštení a snižuje na minimum zlobu, hnev, nadávky a hrubost. Od Abú Hurairy, že Prorok (s.A.s.) rekl: „Pust je ochrana a záchrana, a když se nekdo z vás postí, at nenadává a nezlobí se a když mu nekdo nadává a chce se s ním prít, at mu odpoví: ‚Postím se.‘“

A na závěr, slyšte drazí muslimové, že Bůh, jemuž patří sláva, nám určil jisté povinnosti, které obsahují moudrosti, výhody i užitek, i kdyby se nám to tak nezdálo. Některé najdeme již v tomto životě. A kdo ty povinnosti dodržuje, v Den soudu uzří odměnu za jejich dodržování a nebude o nic ochuzen. A to je největší užitek. A snažte se, Boží služebníci, dodržovat půst tak, jak vám to Bůh přikázal. Střezte se porušení půstu bez zjevné a pádné omluvy. Kdo by přerušil půst v ramadánu bez omluvy, nenahradí již tento den nikdy i kdyby držel půst po celý zbytek svého života, jak to vyprávěl náš prorok Muhammad (s.A.s.).