Ramadán 1424H (2.díl) - příprava

Datum: 17. 10. 2003
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
prorok Alláha, nechť mu Alláh žehná a dá mu mír řekl (ve významu): „Přišel k nám měsíc Ramadán, měsíc požehnání a Alláh vám v něm přikázal půst. V Ramadánu se otevírají brány Ráje a zavírají brány Pekla a satani jsou spoutání řetězy. A v Ramadánu je jedna noc, která je lepší než tisíc měsíců, a komu se nedostalo její dobro, ten hodně ztratí.”
Ano, věřící muslimové, konečně přichází Ramadán, měsíc seslání Koránu. V těchto dnech právě jakoby vcházíme do dveří posvátného měsíce, na který čekají muslimové z celého světa každým rokem s velkou nedočkavostí. Hlavně proto, že jeho dny i noci mají mnoho dobrého a milosrdného, ale také proto, že jsou v něm zlaté chvíle k odpuštění hříchů a navrácení mnoho zbloudilých na správnou cestu. Z milosti Pána světů a stvoření, kdy Alláh k sobě přibližuje Své služebníky.

Aby tedy dny a noci neubíhaly v Ramadánu jen tak, je zapotřebí v této chvíli, abychom si ukázali některé praktické kroky pro přípravu lidské duše.

Jednou z efektivních věcí je, když si každý sám sobě dá nějaký slib na nějaký určitý jasný cíl. Aby tohoto cíle dosáhl, měl by obsahovat několik věcí: a) Dosažení cíle musí být snadné a hlavně reálné. b) Cíl toho člověka, který si ho určí, musí vést cestou, která člověka přiblíží k Alláhu Nejvznešenějšímu. c) Při úspěšném splnění tento daný slib plnit i po skončení Ramadánu a praktikovat i v jiných měsících.

Poradím vám některé cíle, jež by bylo dobré si určit a ať si k nim každý sám něco přidá:
  1. Přečtení Koránu během Ramadánu alespoň jednou, lépe třikrát.
  2. Je dobré přečíst i nějakou islámskou literaturu, jako např. fiqh.
  3. Naučit se během Ramadánu novou súru.
  4. U muslimů, kteří mají pokušení kouřit, by měl být jejich cíl přestat kouřit, protože tento měsíc jim v tom pomůže.
  5. Dalším cílem v Ramadánu může být pro ženy, aby nosily šátek pravidelně a tak, jak se má nosit.
  6. Nakonec to, aby muslim, který nabyl majetek z nějakého zakázaného zdroje nebo obchodu, má využít tento měsíc, kdy jsou srdce hříšníků k Alláhu nejbližší, k tomu, aby zakázaného konání zanechal a nepokračoval v něm.

Muslimové, odměn za konání dobrého v měsíci Ramadánu je opravdu neobvykle mnoho a tím spíše by měl člověk otevřít své oči a využít tak velké šance na odpuštění svých hříchů zde na zemi.

Jednou z velkých šancí v Ramadánu jsou také almužny.

Je mnoho možností, jako například poskytnutí iftáru (jídlo přerušující každodenní půst) pro postícího se muslima nebo muslimku. Prorok Alláha, nechť mu Alláh žehná a dá mu mír, pravil (ve významu): „Kdo dává postícímu se jídlo, dostane se mu stejné odměny jako tomu, kdo držel půst.”

Muslim musí na sobě pracovat, aby pomáhal chudým a nemocným a obzvláště se zaměřil na pomoc při řízení mešit (což jsou domy Alláha).

A důležité je nezapomenout, že cokoliv dáte, nikdy nepřijde nazmar. Alláh Nejzvnešenější říká (ve významu): „….a člověk, který dával almužnu a skryl ji tak, aby jeho levá ruka nevěděla, co jeho pravá dává, s dobrou tak činil.” Almužna v prvé řadě oddálí od Pekla a také velmi očistí srdce muslima nebo muslimky. A právě darováním almužny se rozroste i majetek, co dárce vlastní, jak říká Prorok Alláha (ve významu): „Nesníží se majetek almužnou.”

Muslimové, toto jsou jen malé rady pro přípravu svého srdce na přivítání Ramadánu, proto s upřímností věnujte v tomto měsíci svou snahu a sílu celého těla i srdce Alláhovi!

Alláh Nejzvnešenější také říká (ve významu): „Ber ze jmění jejich almužnu, kterou je očišťuješ a ospravedlňuješ! Modli se za ně, neboť modlitba tvá bude pro ně uklidněním -a Alláh je Slyšící, Vševědoucí.” (9:103)

Snažme se připomínat si Alláha čtením Koránu a prosbami o odpuštění. Alláhův Posel, (NAŽM) byl zvyklý prosit o odpuštění až 100x denně. Připomínejte si Alláha, jak je to jen možné a On vás vyslyší. Pracujte na svém srdci a duši.

Žádáme, ať Alláh všechny uživí a v dobrém zdraví připraví na Ramadán celý islámský národ. Žádáme, aby ukončil válku všude na zemi a alespoň na chvíli zavládl mír.