Ramadán 1424H (6.díl) – uctívání po Ramadánu

Datum: 21. 11. 2003
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
je to nedávno, co jsme přivítali Ramadán a dnes už se s ním loučíme se slzami v očích a smutkem nad tím, že nás opouští toto období plné dobra a neopakovatelných příležitostí. Loučíme se s ním s nadějí, že budou přijaty naše dobré skutky a že nám budou odpuštěny ty špatné. Stejně rychle, jak utekly dny Ramadánu, uteče i celý lidský život; a jediné, co zůstane je tvář Alláha AZZA WA ŽELL. Allah SUBHANAHU WA TA´ALA řekl: „Všechno má svůj konec až na Jeho tvář, Jemu patří moudrost a k Němu se navrátíte.“
a také říká: „Každá duše okusí smrt.“ Člověku po smrti pomohou už jenom jeho činy, nic jiného mu po smrti už nepomůže.

Tento požehnaný měsíc se vyznačoval zejména předháněním se v konání dobrých skutků ze strany muslimů a ve snaze se co nejvíce přiblížit k Nejvyššímu; a všichni přitom doufají a chtějí vědět, zda patří mezi ty, od nichž byly jejich skutky přijaty. To se dá zjistit tak, že po skončení Ramadánu muslim setrvá na správné cestě a v konání dobrých skutků. Tímto vás, bratři a sestry, zveme k setrvání na nočních a jiných nepovinných modlitbách stejně jako v Ramadánu. Prorok Alláha S.A.S. řekl: „Každý muslim, který se modlí denně dvanáct nepovinných RAK´A, tomu Alláh postaví dům v Ráji.“ Předhánějte se ve čtení Koránu a v rozdávání almužny (SADAQA) stejně, jak jste činili v Ramadánu. Prorok Alláha S.A.S. nám řekl, že jeden ze sedmi typů lidí, kteří budou v Soudný den ve stínu Alláha, kdy nebude žádný jiný stín než ten Jeho, je muslim, který dal SADAQA v tajnosti tak, aby jeho levá ruka nevěděla, co dává pravá. Setrvejte v půstu v nepovinných dnech po Ramadánu, např. každé pondělí a čtvrtek, tři dny uprostřed každého islámského měsíce (tj. den 13., 14. a 15.) a stejně tak šest dní v měsíci ŠAWAL, který následuje hned po Ramadánu. Prorok S.A.S. řekl: „Kdo se postil celý Ramadán a po něm ještě šest dní z měsíce ŠAWAL, bude mu napsána taková odměna, jako by se postil celý rok.“ (SAHIH MUSLIM)

Mějte se na pozoru před polevováním v uctívání po skončení Ramadánu

Muslimové velmi často po skončení Ramadánu polevují v uctívání. To se projevuje různě. Příznaky toho jsou:
  1. Prázdné mešity po skončení Ramadánu potom, co byly plné.
  2. Návrat některých lidí k hříchům, a to i po tom, co s nimi v tomto měsíci přestali.
  3. Polevování v uctívání v různých jeho podobách (modlitba, SADAQA, DHIKR apod.)

Buďme proto opatrní před leností a polevováním v uctívání po Ramadánu a nedovolte tomuto měsíci, aby vás opustil, dokud vám nebudou odpuštěny všechny hříchy. Prorok S.A.S. řekl: „Běda tomu, komu nebylo po Ramadánu odpuštěno!“ Tento měsíc je obrovskou příležitostí pro konání pokání a odpuštění hříchů. Ve správném výroku je zmíněno, že povinné modlitby, pátky a Ramadán odpouští muslimovi hříchy, kterých se dopustil mezi nimi (tzn. mezi jednotlivými povinnými modlitbami, mezi dvěma pátky, mezi jedním a druhým Ramadánem atd.). To ale platí pouze, když se vyhneme tzv. KABÁ-IR, což jsou velké hříchy.

A na závěr vás, bratři a sestry, vyzýváme a žádáme: „Setrvejte v uctívání a v dobrých skutcích i po skončení Ramadánu a snažte se v těchto i jiných způsobech uctívání vynaložit své maximum.“

Wa džazakumu lláhu chajrá