Život muslima v nemuslimské společnosti (1.díl)

Datum: 06. 02. 2004
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
muslim je během svého života v nemuslimské společnosti vystavován nejrůznějším lákadlům a pokušením. Může se stát, že někdy podlehne a vzdá se některých zásad a principů Islámu, protože se domnívá, že radost se skrývá ve sklence nějakého alkoholu, v bujarém večírku, v cizoložství a v podobných věcech. Pravdou však je, že všechna tato pokušení představují jen chvilkový pocit štěstí, který může člověku způsobit zdánlivou radost jen po tu dobu, po kterou koná tento hřích. Jenže hned, jak s tímto činem skončí, zůstanou mu až do smrti jen výčitky a pocit viny. Za účelem vyléčit tento problém bychom vám dnes chtěli dát několik rad, které člověku pomohou se těmto pokušením postavit a nenechat se ovlivnit špatnou stránkou západní společnosti.

 1. Představte si, že byste umřeli zrovna při praktikování hříchu. Prorok (nmAž) nám prozradil, že každý člověk bude v Den zmrtvýchvstání vzkříšen v takovém stavu, v jakém umřel.
 2. Mějte neustále na vědomí, že vás Alláh vidí – vždy a všude!
  Alláh říká v Koránu: „Alláh je nad vámi zajisté pozorovatelem.“ [Korán 4:1]
  Také vězte, že všechna vaše slova a činy jsou do posledního zapisována do vaší knihy, kterou dostanete v Soudný den.
  Alláh říká: „A předložena bude Kniha každého a uvidíš provinilé v obavách toho, co v ní je obsaženo. A řeknou: ‚Běda nám, co je to za knihu, že ani malé, ani velké skutky zaznamenat neopominula?‘ A naleznou před sebou vše, co dělali, a neošidí Pán tvůj z nich jediného.“ [Korán 18:49]
 3. Snažte se vždy vyhýbat místům, kde se hřeší (místa, kde se lidé dopouštějí pomluv, lží, pití alkoholu, hraní hazardu, cizoložství atd.).
  Alláh říká: „A On seslal vám již v Písmu: ‚Když uslyšíte, že někdo popírá a tropí si posměch ze znamení Alláhových, nesedejte si s nimi, dokud se nepohrouží do jiného rozhovoru, jinak jim budete podobni.‘ A Alláh věru shromáždí pokrytce i nevěřící v Pekle všechny vespolek.“ [Korán 4:140]
 4. Pokuste se naplnit veškerý svůj volný čas vším užitečným, jako například učit se Korán, účastnit se aktivit mešity, různých kurzů (jazykových, kurzů PC, atd.) čtení islámské literatury, ať už tištěné či na internetu, a možností je nespočet.
 5. Dejte si obrovský pozor na to, s kým se přátelíte. Dbejte na to, aby vaši přátelé byli pouze z řad správných zbožných muslimů, protože dobří přátelé vám nejvíce pomohou si zachovat víru v těchto společnostech.

Některé mylné domněnky, kterými se muslimové občas snaží omluvit hřích, kterého se dopouštějí
Někteří muslimové se domnívají, že zakázané způsoby obchodování a jednání jsou povolené, jako jsou krádež, podvody, prodej drog, alkoholu, vepřového masa a aj. zakázané věci, pokud jednají s nemuslimy. Pravdou je však opak - Islám přísně zakazuje všechny tyto činy a vůbec přitom nezáleží na tom, zda jednáte s muslimem nebo ne. A vězte také, že takový muslim se dopustil dvojitého zločinu: Za prvé uškodil sám sobě, ale hlavně tím udělal špatnou reklamu Islámu a odpudil tak lidi od něj. Od každého muslima, který žije v nemuslimské zemi, se však žádá, aby přinášel dobrý obraz o víře a šel pro její obyvatele příkladem a vzorem správného muslima, a to svým dobrým chováním, jednáním s lidmi a dodržováním zásad a principů Islámu – ať jedná s kýmkoliv. Současně se ale nesmí vzdát jediného z principů a zásad Islámu s cílem přiblížit se těmto společnostem.