Konec roku 1424 Hidžri

Datum: 20. 02. 2004
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
dnešními dny končí rok 1424. Tento rychlý běh času nutí člověka se nad svým životem zamyslet. Každý den, měsíc a rok, který uběhne z lidského života, člověka přibližuje k Onomu světu a oddaluje ho od světa pozemského. Od muslima se čeká, že bude s přibývajícím věkem nabývat na víře, klidu a vyrovnanosti. Život člověka je v podstatě jen neznámý počet dní, které končí smrtí – a nikdo neví kdy ani kde.
Alláh řekl ve významu:

„Žádná duše nezná, co si zítra vyslouží, a žádná neví, ve které zemi zemře.“ [Korán, súra 31, verš 34]
Núh (as) byl tázán po tom, co strávil mezi svým lidem 950 let: „Jak jsi viděl tento svět, po tomto dlouhém životě?“ Núh odpověděl: „připadám si jako někdo, kdo vešel do dveří a druhými opět vyšel.“ Hasan al-Basri (jeden z tabiín = generace po společnících Proroka) má známý výrok: „Syne Adamův, ty se skládáš z dnů, a každým dnem, který uplyne z tvého života, jsi ztratil kus sama sebe.“

Potřeba soudit sám sebe spolu s koncem roku
Muslim musí vědět, že nebyl stvořen jen tak, ale jeho bytí má svůj účel. Alláh říká ve významu:

„A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali.“ [Korán, súra 51, verš 56]
Pro splnění tohoto účelu by měl muslim soudit sám sebe, aby si všiml svých nedostatků a vad, kterých se dopustil v minulém roce a snažil se je v následujícím roce napravit. Toho člověk nedosáhne jinak, než souzením sama sebe.
Omar Ibn al-Chattáb (rAa) říká: „Suďte sami sebe dříve, než budete souzeni a važte své činy, dříve než vám budou zváženy!“
Takto se člověk může zeptat sám sebe na své nedostatky a vady dříve, než na to bude tázán v Soudný den. Prorok (sAs) řekl: „Nepohne se noha jediného člověka v Soudný den dříve, než bude tázán na čtyři věci: Na svůj život, jak ho strávil, na své mládí, jak ho využil, na svůj majetek – odkud ho získal a jak ho utratil a na své vědění – co s ním udělal.“

Výzva k využití každé chvíle života počínaje novým rokem
Největší chybou a nedostatkem muslimů, alespoň v minulém roce, je ztrácení času něčím, co nepřináší žádný užitek. Člověk by si mohl snadno spočítat, že přišel o obrovské množství času zbytečnými a neužitečnými věcmi. To je to, co nechceme, aby se příští rok opakovalo.
Prorok (sAs) nás vyzývá k využívání času. Ve správném výroku říká: „Využij pěti věcí před tím, než nastane jiných pět: svého mládí dřív než zestárneš, svého zdraví dříve, než onemocníš, svého bohatství dříve, než zchudneš, svého volného času dříve, než budeš zaneprázdněn a svého života dříve, než umřeš.“

Snažte se ponaučit ze všeho, co se stalo během celého roku
Člověk v průběhu roku zažívá nejrůznější změny – jeden den je šťastný, jiný smutný, jednou je zdravý, jindy zas nemocný, jednou se mu narodí dítě, jindy mu zas umře někdo z rodiny atd. - tak už v to v životě chodí.
Muslime, pokud jsi přišel o nějakou blízkou osobu, věz, že příště to klidně můžeš být ty. Alláh říká:

„Každá duše okusí smrti; a teprve v Den zmrtvýchvstání obdržíte plně své odměny. A kdo se vyhne ohni a bude do Ráje uveden, ten dosáhl úspěchu. A život na tomto světě je pouze klamné užívání.“ [Korán, súra 3, verš 185]
Začněme tedy všichni nový rok pokáním a poslušností a snahou se co nejvíce přiblížit k Alláhu. A prosíme Alláha, aby nám pomohl být na tom příští rok lépe, než v roce, který právě končí.