Útržky ze života Proroka (nmAž)

Datum: 30. 04. 2004
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
v tomto kázání vás chci pozvat ke krátkým vzpomínkám na život Proroka (sAs), abychom ho mohli lépe následovat v jeho slovech a činech. Neboť Alláh řekl v Koránu (ve významu):

„A věru máte nyní v poslu Alláha příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Alláha, v Den poslední a kdo Alláha hojně vzpomíná.“ [Korán 33:21 ]

Prorokův den
Prorok (sAs) nezapomněl na nic z běžného života muslima, aniž by nám ohledně toho nezanechal nějakou zprávu (sunna) , ať už se jednalo o slova nebo činy. Kdyby se muslim držel těchto (sunna) , změnil by hodně běžných záležitostí na uctívání, za které bude odměněn. Například:

A na závěr několik příkladů z toho, jak Prorok (sAs) uctíval

  1. Prorok (sAs) se modlil v noci tak dlouho, až mu natékaly nohy a jeho žena Aiša mu na to řekla: „Proroku, děláš tohle a přitom ti už bylo dopředu odpuštěno úplně vše?“ On jí odpověděl: „Co pak bych neměl být vděčný služebník?“
  2. Prorok (sAs) žádal Alláha o odpuštění 70 až 100krát.
  3. Plakal, když mu byly přednášeny verše z Koránu. Jednou požádal Ibn Mas´úda, aby mu zarecitoval několik veršů z Koránu. On mu řekl: „Mám recitovat Korán tobě, když byl seslán na tebe?“ On mu odpověděl: „Rád ho slyším (tedy Korán) od ostatních.“ Začal tedy recitovat od začátku súry Ženy až k verši číslo 41, který zní (ve významu):
    „A jak jim bude, až z národa každého přivedeme svědka jednoho a přivedeme také tebe jako svědka proti těmto?“ když mu Prorok (sAs) řekl: „Stačí“. „A když jsem se k němu otočil“, říká Ibn Mas´úd, „tekly mu z očí slzy.“

Skutečným měřítkem lásky muslima k Proroku (sAs) je následování ho a dbaní na plnění jeho sunny. Prorok (sAs) řekl slova Alláha (ve významu):

„Rci: milujete-li Alláha, pak mne následujte a Alláh vás za to bude milovat a odpustí vám viny vaše, vždyť Alláh je odpouštějící, slitovný.“ [Korán 3:31]
A proto jsme poukázali na tyto jedinečné okamžiky ze života Proroka (sAs).