Ramadán 1423H (8.díl) – uctívání po Ramadánu

Datum: 06. 12. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
zdá se to jakoby včera, co jsme přivítali měsíc ramadán, měsíc požehnání, odpuštění, milosrdenství a spokojenosti a už jsme na jeho konci. Se smutkem se s ním rozloučíme, protože nám skončila „sezóna dobra“. Rozloučíme se s ním s nadějí, že naše dobré skutky, které jsme konali během ramadánu, budou přijaty a že naše hříchy, o jejichž odpuštění jsme žádali, budou odpuštěny. Dnes, kdy ramadán je již za námi, v našich srdcích vyvstává otázka, zda uctívání konané během ramadánu bude přijato a jaké jsou vlastně znaky toho, že bylo přijato. Takovým znakem je to, že člověk i nadále setrvává ve svém upřímném uctívání a pokračování v konání dobrých skutků jako během ramadánu. Uvědomme si, že dobré skutky, které jsme konali v ramadánu, nám pomáhají pokračovat v nich i po ramadánu. A co nám pomůže setrvat ve stavu zbožnosti? Jedna z možností je připomenutí si upřímného uctívání během ramadánu.
- Vzpomeňme si na naše časté návštěvy mešity, až si naše nohy na tuto cestu zvykly. Byla by škoda tyto cesty po ramadánu vynechat nebo omezit na minimum.
- Vzpomeňme si na naše každodenní shromažďování při iftáru, při němž byly naše obličeje rozzářené dvěma radostmi z půstu, jak řekl náš Prorok (s.A.s.), že postící se člověk bude odměněn dvakrát za svůj půst – jednou když se nají, aby jej přerušil a jednou v Soudný den.
- Vzpomeňme na předhánění se v četbě Koránu a snaze Korán dokončit několikrát za ramadán.
- Vzpomeňme si na každodenní shromažďování při večerní modlitbě taráwíh.
- Vzpomeňme si na ranní jídlo před úsvitem (suhúr)
Tyto krásné vzpomínky se v nás usadí a my se budeme každý rok těšit zase na další ramadán, aby se znovu oživily.
Ale nemyslete si, Boží služebníci! Zbožnost a poslušnost Boha se neomezuje pouze na dny ramadánu. To ne. Uctívání Boha by mělo probíhat během celého našeho života a potrvá až jak určí osud. Navykli jsme si na ramadánový půst. Ale brána půstu je otevřená i po ramadánu a možností je věru dost. Nejvýznamnější z nich je například 6 dní po ramadánu v měsíci šawwálu. Bylo uvedeno ve sbírce Sahíh Muslim, že Prorok (s.A.s.) řekl: „Kdo se postil v měsíci ramadánu a přidal 6 dní v šawwálu, jakoby se postil celý rok.“ Snažte se, Boží služebníci, tuto příležitost využít a nenechte si ji ujít.
Jaké jsou pokyny k 6 dnům půstu v měsíci šawwálu?
1) je lepší, aby ho muslim držel hned po ramadánu (samozřejmě mimo první den Svátku al-Fitr), protože jeho tělo je v této době ještě zvyklé na půst z ramadánu.
2) je možné tento půst držet 6 dní vcelku anebo odděleně, například v pondělí a ve čtvrtek či 13., 14. a 15. dne šawwálu, což jsou i jinak doporučené dny půstu.
3) člověk, který se z nějakých důvodů některé dny nepostil, musí nejprve nahradit tyto dny, což je pro něj povinností a teprve potom se může vykonat půst nepovinný.
4) Islámští vědci se shodují v názoru, že muslim, který se od mládí vždy pravidelně postil ramadán a šest dní v šawwálu, jakoby se postil celý život na rozdíl od toho, který se 6 dní v šawwálu postil jen příležitostně, pro toho platí, že jeho půst je jako celý rok.
Jak jsme již řekli, Boží služebníci, brány půstu jsou vždy otevřené a odměna nesmírná, a Prorok Muhammad (s.A.s.) řekl: „Kdo se postil den kvůli Bohu, tak Bůh oddálil jeho obličej od ohně na dobu 70 podzimů.“

Boží služebníci, vaše nohy si navykly na noční stání při modlitbách. Prorok (s.A.s.) se vždy modlil noční modlitby až mu praskaly paty a říkal: „Nebyl bych vděčný služebník.“ Také říkal ohledně nepovinných modliteb: „Kdo se denně modlí 12 rakac nepovinných modliteb, tomu Bůh postavil dům v ráji.“ A nezapomeňte také dál pomáhat chudým, tak jak jste činili v ramadánu. Tito lidé budou mezi těmi sedmi druhy lidí, kteří budou v Den soudný pod stínem Božím, kdy nebude jiného stínu než stínu Božího. A pokračujte v četbě a studiu Koránu, protože Korán to bude, kdo se v Den soudný za vás bude přimlouvat. A na závěr si dávejte pozor na zlenivění po ramadánu, protože to by mohl být příznak nepřijetí našeho uctívání a jiné příznaky jsou:
1) vyprázdnění mešit, 2) vracení se k páchání hříchů, 3) přestávání uctívání jako četba Koránu, noční modlitby atd. s odůvodněním, že je to pouze nepovinné.